АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

ИЗВЪНКОРЕНОВО ПОДХРАНВАНЕ С ЛИСТНИ ТОРОВЕ «AgroBioStim»

 

    Листно – извънкореново подхранване е характерно с ускореното включване на хранителните елементи в растителните клетки – от 5 до 15-20 мин. При стандартното почвено торене са нужни два и повече дни, в зависимост от наличната влага и температура за усвояване на внесените торове.

    Листно подхранване е лесен и икономичен начин за извънкореново органо-минерално хранене:

            • прилага при наличие на достатъчно листна маса;
            • има висок ефект в периода на растежа, формиране на цветове и плодовете;
            • хранителните вещества се приемат най-добре при пръскане рано сутрин или вечер;
            • пълна достъпност на хранителните елементи за растенията;
            • преодолява заболявания, причинени от небалансирано торене или хранителен дефицит.

 

    Листното подхранване допълва почвеното торене и води до пълноценно органо-минерално хранене на земеделските култури. Торене с листни торове може да компенсира загубите от измиване на азота при пролетно подхранване и да повиши значително добива и качеството, особено при полски култури.

 

    Качествената реколта е резултат от оптимално снабдяване на растенията през всички фази на развитие. Листното третиране в периода наливане на зърното е единственият възможен вариант за положителна корекция на качеството в зърнопроизводството.

 

    Органо-минерални торове и Екоторове «AgroBioStim» са:

 

            • 100% водоразтворими, бързодействащи, с активно вещество - 98%;
            • за листно и капково приложение;
            • балансирани с макро и микроелементи;
            • не съдържа хлор, натрий и тежки метали;
            • лесни за смесване с торове и препарати;
            • подходящи за всички земеделски култури.

 

 

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН РАЗТВОР:

1. ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

    Определя се дозата на декар и нужното количество тор за цялата площ. В голям съд се налива чиста вода, като при непрекъснато разбъркване се добавя избраният тор. Готовият разтвор се разрежда, като накрая се прибавят разтворени препарати.

 

    2. КАПКОВО ТОРЕНЕ И ХИДРОПОНИКА

    Най-точният метод за определяне на дозата е чрез използваната вода за декар. ОМ торове и Екоторове се прилагат в доза 1-3 мл/л капково, а Натурални микроторове (дефицит коректори) по 0,025-0,09 мл/л с всяка поливка. Дозата се концентрира в средата на цикъла на поливане. След инжектиране на ОМ торове или Натурални микроторове и преди спиране системата се промива с вода.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!