АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

 

ФОСФОР

 

НУЖДА НА РАСТЕНИЯТА ОТ ФОСФОР.

 

    Нуждата на растенията от фосфор произтича от многостранната физиологична и биохимична функция на този елемент в растителния организм. Фосфорът участвува и в редица процеси, които обуславят растежа, развитието и продуктивността на растението: образуването на клетъчните ядра и делението на клетките, синтезата на мазнините и специфичните белтъци, предаването на наследствените свойства, пренасянето на биологична информация, дишането и фотосинтезата, пренасянето на енергия от по-богати върху по-бедни на енергия съединения, преобразуването на монозахаридите в по-сложни форми и др.

    Фосфорните съединения е важните функции в метаболизма на растителния организъм, нивото на фосфора в тъканите и органите на селскостопанските култури има изключително важно значение както за тяхното развитие, така и за количеството и качеството на продукцията им: ускорява растежа на кореновата система на младите растения в дълбочина, скъсява младенческата възраст при овощните растения, ускорява цъфтежа и зреенето на плодовете, растения са по-устойчиви на болести и студ поради по-голямата им жизнеспособност и намаленото съдържанието на вода в тъканите им.

    Обилното фосфорно хранене се отразява благоприятно върху качеството на картофите, захарното цвекло, гроздето, плодовете на овощните и зеленчуковите растения, тютюна влакнодайните култури и др. Така например в картофите се натрупва повече скорбяла, в цвеклото, гроздето, плодовете и зеленчуците – повече захари, тютюнът е по-ароматен, а влакното на памука, лена и конопа – по-трайно.

    Фосфорът има важно значение е като средство за отстраняване на неблагоприятните последици от едностранично и прекомерно азотно хранене: намалява забавянето в узряването, ограничава склонността на житните култури към полягане и изменя съотношението на зърното към сламата в полза на зърното; предизвиква натрупването на големи количества небелтъчни азотни съединения в кореноплодите на цвеклото и семената на пивоварния ечемик, с което се подобрява качеството на продукцията от тези растения във врезка с изискванията на захарната промишленост и пивоварството.

 

 

НУЖДАТА НА ОТДЕЛНИ КУЛТУРИ ОТ ФОСФОР.

 

    Отделните видове и сортове селскостопански култури се различават рязко помежду си както по необходимия им фосфор за формиране на единица продукция, така и по степента на извличане с реколтата. В зависимост от добива пшеницата извлича 1,5-3 кг фосфор от декар, царевицата – 4,5-8,5 кг, слънчогледът – 3,0-5,5 кг, фъстъците – 3,5-4,5 кг, люцерната – 6-12 кг и т.н. От зеленчуковите култури най-консумативни на фосфор са доматите и главестото зеле. С реколтата те извличат 10-12 кг фосфор от декар, а останалите култури – под 5 кг. овощните култури се нареждат в следния низходящ ред: френско грозде – 4-5 кг фосфор от декар, ягода, касис, праскова, ябълка – 3-4 кг, слива, круша, дюля – 1-2 кг.

    Отделните селскостопански култури се различават помежду си по хода и по темпа на усвояване на фосфора през различните периоди на вегетацията им. С много изследования е установено, че младите растения усвояват по-интензивно фосфор, отколкото по-старите. В момента, когато са натрупали около 25% от максималното количество сухо вещество, те са усвоили около 75% от фосфор. Това бързото поглащане на фосфора от младите растения е свързано с бързото им развитие през периода на максималния растеж. В този период трябва задолжително подхранване на растенията с ОМ Тор «ФОСФОРОХУМАТ». По време на вегетацията се наблюдава съсредоточаване на фосфора в онези органи и тъкани на растенията, които проявяват най-интензивната жизнена дейност, като младите листа, пръхната стъблена и коренова меристема и др. като се прекрати притокът им от външната среда, фосфатите се придвижват от застаряващите листа и други органи растенията към младите листа, т.е. става реутилизация.

 

 

ПОЧВАТА КАТО ИЗТОЧНИК НА ФОСФОР ЗА РАСТЕНИЯТА.

 

    Количеството на фосфора в неторените почви се обуславя главно от съдържанието на този елемент в материнската скала и от характера на процесите на изветряване и почвообразуване. Най-често почвите, развити върху богати на фосфор скали, съдържат повече общ фосфор, отколкото почвите, образувани от скали с ниско фосфорно съдържание. С най-високо съдържание на общо количество фосфор, в България, са карбонатните и типичните черноземи в Бургаско – от 0,18 до 0,24% фосфор.

    Значително по-ниско е фосфорното съдържание в деградираните и излужените черноземи и в карбонатните и типичните черноземи в Шуменско, Провадийско и в Добруджанския район.

 

 

    С най-ниско съдържание на общ фосфор са смолниците, разпространени в Трокийската низина и в Югозападна България (Брезнишко, Радомирско, Софийско и Самоковско). Те съдържат около 2 пъти по-малко фосфор, отколкото черноземите от Северна България.

 

 

    Сивите и кафявите горски почви, излужените кинелени и псевдоподзолистите канелени горски почви, ливадно-канелените и алувиално-ливадните почви заемат междинно положение между бедните на общ фосфор смолници от Тракийската низина и богатите с фосфор черноземи от Северна България.

 

    При културите, отглеждани на бедни на фосфор почви, особено чувствителни към недостиг на фосфор (доматите, главестото зеле, люцерната, фъстъците, френско грозде, ягода, касис, праскова, ябълка и други овощни видове) се препоръчва листно подхранване с ОМ Тор «ФОСФОРОХУМАТ», а при почви с по-голям недостиг на фосфор се препоръчва и почвено третиране на 0,003% разтвор на «ФОСФОРОХУМАТ».

 

СМУЩЕНИЯ ПРИ НЕДОСТИГ НА ФОСФОР.

 

    Недостиг на фосфорната храна предизвиква редица ненормалности в растенията: ненормално оцветяване, дребнолистие, засукване и преждевременно опадане на листата, тънкостъбленост, задържане в растежа на кореновата система и други органи, закъсняване на цъфтежа, плододаването и узряването.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При силен недостиг на фосфор в хранителната среда растенията придобиват синьо-зелен или тъмнозелен цвят с бронзов или виолетово-червен оттенък, появяващ се в случаите, когато недостигът на фосфор занието във вегетативните органи. Относително високата концентрация на захарите стимулира синтезирането на антоциан, който придава пурпурния оттенък на растението. Листата са дребни, синьо-зелени, матови. Периферията им се засуква, покрива се с широки виолетови, кафяви или речвеникави петна и тъканите в засегнатото място умират бързо и засъхват. От долната страна на листата на доматите може да се забележат петна с ясно изразен виолетов или лилав цвят, които изчезват след бутонизацията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При житните растения синьо-зеленият цвят по листата и стъблата преминава в ясно изразен пурпурен оттенък, който може да обхване и класовете.

    Листата на картофите губят своя блясък, остават матовозелени, периферията им засъхва и се завива към горната повърхност на петурата.

    Когато недостигът на фосфорна храна не е много голям, споменатите външни признаци не се наблюдават, но растежът на растенията се забавя, като най-напред и най-силно се засяга растежът на кореновата система. Задържат се развитието, цъфтежът и узряването, продукцията е незадоволителна не само в количествено, но и в качествено отношение.

 

    Както недостигът, така и излишъкът на фосфор е вреден за растежа, развитието и продуктивността на растенията. При висока концентрация на фосфати в тъканите растенията страдат от хлороза, предизвикана от образуването на трудно разтворими съединения в корените и стъблото в резултат на химичното взаимодействие между минерални фосфати и микроелементните метали (цинк, желязо и др.). Балансирано подхранване с ОМ Тор «ФОСФОРОХУМАТ» има важно значение е като средство за отстраняване на неблагоприятните последици при недостиг на фосфор.

 

Недостиг на усвоим фосфор при домати.

    Симптоми. Забавен растеж на младите растения в разсадната фаза. Поява на антицианово до червено-мораво оцветяване на листата и стъблата.

    Източник на вредата. Отглеждане на младите растения по време на разсадопроизводството при относително ниски температури – когато растенията недостатъчно усвояват фосфора въпреки че го има в почвата в достатъчно количества. Младите растения от заразени с антракноза семена. Образувалият се около младия къли пръстен (червеникав на цвят) затруднява придвижването на хранителните вещества нагоре.

    Профилактика. Торенето на базата на почвен анализ. Повишаване на температурата в култивационните съоружения. Защита срещу вреда причинена от вредители на кореновата система и стъблото. Преодоляване на фосфорен недостиг чрез листно подхранване на растенията с ОМ Тор «ФОСФОРОХУМАТ», с разтвор 5-10 мл/1 л вода.

 

 

Недостиг на фосфор при краставици.

    Симптоми. Стъблото и разклоненията на краставицата са със скъсени междувъзлия. Дръжките и нерватурата на листата придобиват червенолилав цвят.

    Източник на вредата. Глинести или песъчливо-глинести бедни почви. Недостатъчно торене с органични торове.

    Профилактика. Торенето на базата на почвен анализ. Торене с органични торове – биопаста «ПЛОДОРОДИЕ». Преодоляване на фосфорен недостиг чрез листно подхранване на растенията с ОМ Тор «ФОСФОРОХУМАТ» в доза 200-250 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка, 2 пъти.

 

Недостиг на фосфор при картофи.

 

    Симптоми. Слаб растеж. По време на клубенообразуването периферията на долните листа прегаря.

    Източник на вредата. Недостатъчно количество фосфор в почвата.

    Профилактика. Комплексно торене с органични и минерални торове на бедни почви. Листно подхранване с органо-минерален ОМ Тор «ФОСФОРОХУМАТ» в доза 300 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - фосфорохумат, дефицит на фосфор при слънчоглед.

Дефицит на фосфор при слънчоглед.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - фосфорохумат, дефицит на фосфор при захарно цвекло.

Фосфорния дефицит при захарно цвекло.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - фосфорохумат, дефицит на фосфор при царевица.

Дефицит на фосфор при царевица.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - фосфорохумат, дефицит на фосфор при царевица.

Лист на царевица при недостиг на фосфор.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - фосфорохумат, дефицит на фосфор при лоза.

Лоза при недостиг на фосфор.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - фосфорохумат, дефицит на фосфор при лоза.

Лист на лоза при силен дефицит на фосфор.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - фосфорохумат, дефицит на фосфор при домати.

Недостиг на фосфор при домати.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - фосфорохумат, дефицит на фосфор при краставица.

Листа на краставицата при недостиг на фосфор.

ОМ тор "ФОСФОРОХУМАТ"

КОРЕГИРА ФОСФОРНИЯ НЕДОСТИГ В РАСТЕНИЯТА!

Александър Малков

"АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна