АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

 

АЗОТ

 

НУЖДА НА РАСТЕНИЯТА ОТ АЗОТ.

 

    Азотът е съставна част на много органични съединения в растенията (белтъци, аминокиселини, амиди, нуклеинови киселини, фосфатиди, хлорофил, гликозиди, алкалоиди и др.), повечето от които изпълняват изключително важни функции. Като компонент на белтъците азотът играе първостепенна роля в процесите на растежа и размножаването на живите организми. Като съществена част на молекулата на хлорофила азотът играе важна роля в процеса на фотосинтезата, в образуването на листната маса и формирането на плодовете и семената. С участие на този елемент в изграждането на белтъци, ензими, на нуклеиновите киселини, на хлорофила, на някои хормони, витамини и др. Азотни съединения може да се обясни дълбокото му отражение върху целия растителен организм: хабитус на растението, морфология на органите, темп на развитието, обща биологична продуктивност, количество и качество на бобива. Ето защо азотът с право се нарича жизнен мотор на растението.

 

 

НУЖДАТА НА ОТДЕЛНИ КУЛТУРИ ОТ АЗОТ.

    Най-много азот извличат от почвата с реколтата: царевица, главестото зеле, ранните и средно ранните домати. По-умерени консуматори са памук, захарното и кръмното цвекло, картофите, слънчогледът, пшеницата, ечемикът, късните домати, пиперът, патладжанът, краставиците, салатното цвекло, ягодата, прасковата, ябълката, цитрусовите, френското грозде, лозата. Най-малко азот изнасят от почвата с реколтата овесът, ръжда, репечките, морковите, спанакът, главестата салата, различните видове лук, сливата дюлята и др.

    Селскостопанските култури се различават помежду си и по хода и темпа на усвояването на азота по време на вегетацията. Растенията имат най-голяма нужда от азот, когато се залагат репродуктивните органи, когато растат интензивно вегетативните органи и по-специално когато се формира главната маса на листата. Ако през това време не достига азотна храна, листната повърхност остава недостатъчна и фотосинтетичната дейност се ограничава, поради което впоследствие репродуктивните органи (семената, корените, клубените) не може да бъдат снабдени с достатъчно запасни вещества, като белтъци, скорбяла, захари, мазнини и др. В този период трябва листно подхранване на културите с ОМ Тор «НИТРОХУМАТ».

 

 

СМУЩЕНИЯ ПРИ НЕДОСТИГ И ИЗЛИШЪК НА АЗОТ.

    Последиците от дефицита на достъпен на растенията азот се проявяват най-очевидно в смущения при образуването на хлорофила и в растежа на растителния организм. В зависимост от степента на недостиг на азот се изменя интензивността на оцветяването на листата – те стават бледозелени до жълтозелени и дори жълти. При повечето растения първоначално избледняват или пожълтяват жилките и разположените до тях тъкани, останалите части може да запазят светлозеления си цвят. По-късно листата придобиват оранжев или кафяв оттенък, отмират и преждевременно окапват. Тези признаци се проявяват най-напред при по-старите листа, а след това и при по-младите, което е свързано с изтеглянето на азот от по-старите листа, за да се поддържа растежът на по-младите, а също и на плодовете и семената.

 

    Поради задържане процеса на деление на клетките в растежните точки или в зародишните тъкани недостигът на азот предизвиква намаляване на размера на растението, площта на листната повърхност, броя и размера на плодовете или семената. Пазвените или придатъчните пъпки, които биха могли да спомогнат за повишаване на добива от някои видове растения, или не се залагат, или опадват в началото на развитието, или не достигат пълното си развитие. Във всички случаи това води към задържане на растежа – растенията остават дребни и се вдървяват. Такова дребно растение поради недостатъчна вегетативна маса и малка листна повърхност има слаба фитосинтетична дейност. В резултат на това намалява и количеството на синтезираните в растението захари и не се осигурява формирането на качествен и висок добив на зелена маса, плодове или семена.

 

    Прекомерното и едностранчиво хранене с азот дава неблагоприятно отражение върху растежа, развитието и продуктивността на растенията: растежът се усилва прекалено, стерилният и вегетационният период се удължават, натрупването на азотни органични вещества се усилва, листата нарастват буйно и предобиват тъмнозелен цвят.

 

При много култури прекомерното азотно хранене води до понижаване качеството на растителните продукти – при повечето зеленчуци и картофите се влошават вкусовите качества и съхраняемостта. При обилно и едностранчиво азотно хранене на житните култури обаче добивът на слама се повишава повече, отколкото добивът на зърно, а при полягане на посева добивът на зърно може да бъде съвсем малък въпреки буйния растеж на растенията.

 

    Недостигът на азот в младата възраст на растенията и излишъкът на този елемент през втората половина на вегетацията и особено към нейния край са вреди за нормалния растеж, развитие и продуктивност на повечето от селскостопанските култури. Балансирано листно подхранване с ОМ Тор «НИТРОХУМАТ» има важно значение е като средство за отстраняване на неблагоприятните последици при недостиг на азот.

 

Недостиг на усвоим азот в почвата при домати.

 

    Симптоми. Забавен растеж на растенията, поява на жълтене-хлороза по старите листа. При по-голям недостиг на азот растенията стават бледо-зеленикави с изправени дребни листа и плодове. Централният нерв на листата се оцветява мораво. При болните растения нитратният азот изразен в съхо вещество е 0,1%, докато при здравите е 0,5-1,5%

    Източник на вредата. Използване на слама или оборски тор с голямо съдържание на слама. Глинести или песъчливо-глинести бедни почви. Недостатъчно торене с азотни торове.

    Профилактика. Торенето на базата на почвен анализ. Торене с органични торове – биопаста «ПЛОДОРОДИЕ». Преодоляване на азотен недостиг чрез листно подхранване на растенията с ОМ Тор «НИТРОХУМАТ» в доза 300 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, или торене с азотни торове в доза 20 кг/дка.

 

 

Недостиг на азот при краставици.

 

    Симптоми. Появява се цялостно пожълтяване на растенията, започва от листата. Те стават светлозелени до жълтозелени като постепенно изсъхват. Плодовете стават по-тъмни, дребни.

    Източник на вредата. Глинести или песъчливо-глинести бедни почви. Недостатъчно торене с азотни торове.

    Профилактика. Торенето на базата на почвен анализ. Торене с органични торове – биопаста «ПЛОДОРОДИЕ». Преодоляване на азотен недостиг чрез листно подхранване на растенията с ОМ Тор «НИТРОХУМАТ» в доза 200-250 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.

 

Недостиг на азот при картофи.

 

    Симптоми. Листата жълтеят, новите листа са дребни. Растежът на растенията спира.

Източник на вредата. Недостатъчно количество азот в почвата на бедни почви без да се тори или подхранва с азотни торове.

    Профилактика. Избор на богати почви за отглеждане на картофите, торене с азотни торове. На бедни почви – балансирано подхранване с ОМ Тор «НИТРОХУМАТ» в доза 300-350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка (2 пъти) и листно подхранване с други «ОМ ТОРОВЕ».

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - нитрохумат, дефицит на азот при зърнени култури.

Недостиг на азот при житни култури.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - нитрохумат, дефицит на азот при ечемик.

Дефицит на азот при ечемик.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - нитрохумат, дефицит на азот при царевица.

Недостиг на азот при царевица.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - нитрохумат, дефицит на азот при царевица.

Листа на царевицата при дефицит на азот.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - нитрохумат, дефицит на азот при лоза.

Лист на лоза при недостиг и дефицит на азот.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - нитрохумат, дефицит на азот при захарно цвекло.

Захарно цвекло при дефицит на азот.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - нитрохумат, дефицит на азот при краставицуа.

Азотен дефицит при краставица.

ОМ тор "НИТРОХУМАТ"

КОРЕГИРА АЗОТЕН НЕДОСТИГ В РАСТЕНИЯТА!

Александър Малков

"АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна