АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

 

МОЛИБДЕН

 

НУЖДА НА РАСТЕНИЯТА ОТ МОЛИБДЕН.

 

    В тъканите на растенията молибденът се съдържа в значително по-малки количества (0,1-20 mg/kg суха маса), отколкото другите метали микроелементи. Обикновено бобовите растения съдържат повече молибден (0,5-20 mg/kg), отколкото небобовите (0,1-1,0 mg/kg), надземните органи - повече, отколкото корените, листата - повече, отколкото кореноплодите и клубеноплодите. С най-голямо съдържание на молибден обаче са грудките на бобовите растения.

    Молибденът участвува в много процеси на метаболизма на низшите и висшите растения, но главно в регулирането на редукционно-окислителните реакции в някои звена на обмена на азота, фосфора и желязото и в биосинтезата на хлорофила, въглехидратите и аскорбиновата киселина.

 

 

НУЖДАТА НА ОТДЕЛНИ КУЛТУРИ ОТ МОЛИБДЕН.

 

    Най-голяма нужда от молибден имат бобовите култури, особено люцерна, детелина, фасулът, соята, еспарзетата и фият.    От небобовите култури по-голяма нужда от този елемент има цветното зеле, доматът, краставицата, салатата, слънчогледът, памукът, ленът и захарното цвекло, особено при отглеждането им на преовлажнени почви с високо съдържание на нитрати и продължително захлаждане на времето.

    Отзивчиви на молибденово торене са естествените ливади и пасища и тревните смески, а по-слабо отзивчиви - зърнените житни култури, с изключение на ечемика.

 

 

ПОЧВАТА КАТО ИЗТОЧНИК НА МОЛИБДЕН ЗА РАСТЕНИЯТА.

 

    Съдържанието на общ молибден в повърхностните хоризонти на почвите в България е в границите 0,30-3,0 mg/kg почва. С по-голямо общо количество на молибден в повърхностните хоризонти са типичните канелени горски и тъмно-сивите горски почви, повечето от черноземите и смолниците, ливадните блатни и засолени почви.

 

    С най-ниско съдържание на молибден са кафявите, сивите и канелените горски почви, образувани върху гранити в елувиалните части на релефа в Западна Стара планина, Рила, Пирин, Родопите, Средна гора.

    При културите, отглеждани на тези почви, особено най-чувствителни към недостиг на молибден (люцерна, детелина, фасулът, соята, еспарзетата, фият, цветното зеле, доматът, краставицата, салатата, слънчогледът, памукът, ленът и захарното цвекло, ливади, пасища и тревните смески) се препоръчва пръскания през вегетацията с Натурален микротор «МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ» в доза 100-200 мл/дка, с 20-40 л работен разтвор/дка.

 

    При почви с по-голям недостиг на молибден се препоръчва и почвено третиране с 0,003% разтвор на «МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ».

 

 

СМУЩЕНИЯ ПРИ НЕДОСТИГ НА МОЛИБДЕН.

 

    Визуалните симптоми, показващи недостиг на молибден, са различни при отделните култури. По листата на люцерната и детелината се развива междужилкова хлороза, изразена по-силно по долните етажи, в резултат на която посевът пожълтява и се изпъстря от по-тъмни и по-светли петна в зависимост от степента на молибденовото гладуване.  Съдържанието на молибден в листата е по-малко от 0,28 mg/kg суха маса.

    При фасула растенията стават бледозелени, старите листа се напетняват и загиват, а крайните по-млади листчета остават зелени; цъфтежът и семеобразуването намаляват.

При пшеницата растенията са хлоротични, със слаб тургор. Краищата на листата са засегнати от междужилкова некроза, а листната петура е навита и хлоротична.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При овеса листата се прегъват и се пречупват, проявява се хлороза, характерна за азотно гладуване.

При слънчогледа още в най-ранна фаза (3-ти - 4-ти лист) се развива междужилкова хлороза, листните пластинки се изкривяват, пожълтяват и се завиват навътре като ладийка. При по-силна степен на молибденов недостиг по краищата на листата се образуват некротични петна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При царевицата в много ранна фаза (3-ти - 5-и лист) се появява хлороза, която обхваща цялото растение; растежът е силно потиснат - корените и стъблата са слабо развити и тънки; листата лесно губят тургор, върховете им се оводняват, а петурата избледнява, накъдря се и изсъхва; значителна част от засегнатите растения загиват.

    При цветното зеле листата придобиват нишковидна форма и са неравномерно насечени, надебелени и изпъстрени със синъозелени петна. Пазарните качества на зелето са силно влошени.

    Симптомите на молибденов недостиг при доматите и картофите много приличат на симптомите, характерни за този недостиг при слънчогледа. Проявяват се междужилкова хлороза и завиване на пластинките; много намалява образуването на цветовете и плодове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При недостиг на молибден джанката и цитрусовите култури заболяват от жълта петнистост. В края на лятото по листата се появяват жълти петна. Засегнатите листа окапват и плододаването на дърветата силно намалява. При голям недостиг на молибден цитрусовите дървета могат да загубят всички си листа.

 

    Липсата или недостигът на молибден предизвиква следните по-важни заболявания в растенията:

 

     • молибденова хлороза;
     • междужилкова некроза;
     • жълтата петнистост;
     • ранно окапване на завързите;
     • нишковидни листа по зеле;
     • намаляване на цветовете и плодовете.

 

    С молибденовото торене се решават три важни въпроса за селското стопанство: увеличава се количеството на биологично свързания атмосферен азот, подобрява се фуражният баланс и се преодоляват физиологичните заболявания по слънчогледа, царевицата и други култури.

 

 

Молибденов недостиг по царевицата.

 

    Тази неинфекциозна болест напоследък обхваща все по-големи площи.

    Симптоми. Молибденовият недостиг се проявява също в ранните фази от развитието на растенията, но след образуване на трети лист. Болестта най-често се наблюдава на определени участъци, неравномерно в посева. Болните растения силно изостават в растежа и развитието и са хлоротични. Хлорозата започва от върха на най-долните листа и бързо напредва към основата им. При силна проява засегнатите тъкани некротират, като най-напред загиват най-долните листа, а след това и тези от по-горните етажи на растенията.

Източник на вредата. Недостиг на молибден. Симптомите на болестта се проявяват върху почви с кисела реакция и при обилно торене с азотни торове.

    Профилактика. Срещу молибденовия недостиг се води по същия начин, както срещу цинковата хлороза, като се използват соли на молибдена. Най-ефикасно е 1-кратно листно третиране с Натурален микротор «МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ» във фаза 3-4 лист, в доза 60 мл/дка, с 20-30 л работен разтвор/дка, или листното подхранване на растенията с «ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦАТА». Освен това, трябва да се избягват почви с кисела реакция на почвения разтвор.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - молибденов хумат, дефицит на молибден при люцерна.

Дефицит на молибден при люцерната.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - молибденов хумат. междужилкова хлороза при люцерна.

Междужилкова хлороза по листата на люцерна.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - молибденов хумат, дефицит на молибден - молибденова хлороза по листата.

Междужилкова хлороза по листата.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - молибденов хумат, дефицит на молибден при цветно зеле.

Недостиг на молибден при цветното зеле.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - молибденов хумат, дефицит на молибден при зеле.

Нишковидни листата по цветното зеле.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - молибденов хумат, дефицит на молибден при брюкселско зеле.

Недостиг на молибден при брюкселско зеле.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - молибденов хумат, дефицит на молибден при салата.

Лист на салата при дефицит на молибден.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - молибденов хумат, дефицит на молибден при царевица.

Молибденов недостиг при царевицата.

Натурален микротор "МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ"

КОРЕГИРА НЕДОСТИГ НА МОЛИБДЕН В РАСТЕНИЯТА!

Александър Малков

"АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна