АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ГЪБНИ БОЛЕСТИ

 

БЕЛИ ЛИСТНИ ПЕТНА

(Septoria)

 

    Бели Листни Петна – гъбна болест по растенията. Наблюдава се по някои зеленчукови и тиквени видове, фий, коноп, ягода и др. Болестта е разпостранена навсякъде. Проявява се най-често по листата, където образува дребни, закръглени, тъмни воднисти петна с диаметр 2 – 3 мм.

Впоследствие петната стават бели (до сиво-бели), заобиколени от тъмнокафяв или червен венец. По-късно в средата им се появяват черни точковидни пикнидии. Напетнените листа пожълтяват преждевременно и прегарят (някои отпадат), от което добивът намалява.

    Причинители на болестта са гъбите от род Septoria – клас несъвършени гъби, и от род Mycosphaerella (при ягодоплодните) – клас торбести гъби. Развиват се в клетките на петурата, като образуват полупотопени черни пикнидии с отвор, през който при влажно време (дъжд, напояване) се отделят и разсейват конидиоспорите и заразяват здравите растения. Паразитите се запазват в заразените растителни остатъци. При някои видове растения (целина, пащърнак, салата, грах, лавандула, малина, къпина и др.). Бели листни петна носят названието септориоза. В Болгария са разпостранена болестта по доматите и патладжана, по тиквите, тиквичките, дините и др.

Бели листни петна по доматите и патладжана (Septoria lycopersici).

Бели листни петна по тиквите, тиквичките и дините (Septoria cucurbitacearum).

Бели листни петна по фия (Septoria viciae).

Бели листни петна по конопа (Septoria cannabis).

Бели листни петна по ягодата, очиболеца и др. (Mycosphaerella frigariae - Ramularia tulasnei).

 

БЕЛИ ЛИСТНИ ПЕТНА ПО ДОМАТИТЕ И ПАТЛАЖДАНА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Septoria lycopersici. Гъбата се запазва до следващата вегетацията с растителните остатъци на доматите и многогодишни плевели и култури от същото семейство. Чрез семената не се пренася. Развива се при топло около 25оС и влажно време. Инкубационен период е 5 – 6 дни. При температура над 36оС мицельт на гъбата загива. Продължителен дъжд и вятър благоприятстват развитието на болеста.

    ПРИЗНАЦИ. Наблюдават се по всички видове домати. Листата са рязко ограничени сивобели петна с тъмнокафяв или червен венец и черни пикнидии. По-късно прегарят и изсъхват. Петната по стъблото и листните дръжки са удължени. При силно заразяване листата опадат. Не се нападат дивите видове, които се използуват за получаване на устойчиви хибриди.

    БОРБА. Агротехнически метод. Третиране на разсад преди изнасянето му на полето с фунгицидите посочени за болеста и Растежен стимулатор «ФИДАНКА». Пръскане с цинебни препарати или с «ЦИНКОВ ХУМАТ» в доза 60-80 мл/дка. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БЕЛИ ЛИСТНИ ПЕТНА ПО ТИКВЕНИ КУЛТУРИ

    ПРИЧИНИТЕЛ. Бели листни петна по тиквите, тиквичките и дините се причиняват от Septoria cucurbitacearum.

    ПРИЗНАЦИ. В петната тъканта се некротизира и отпада.

    БОРБА. Агротехнически метод. Третиране на разсад преди изнасянето му на полето с фунгицидите посочени за болеста и Растежен стимулатор «ФИДАНКА».

    Пръскане с медни препарати или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 80-100 мл/дка. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БЕЛИ ЛИСТНИ ПЕТНА ПО ФИЯ

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Бели листни петна по фия се предизвикват от Septoria viciae с лещовидни пикнидии.

    БОРБА. Агротехнически метод. Пръскане с медни препарати или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БЕЛИ ЛИСТНИ ПЕТНА ПО КОНОПА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Бели листни петна по конопа се причиняват от Septoria cannabis. Инкубационен период е около 6 дни.

    ПРИЗНАЦИ. Листни петна с жълтеникаво-кафяви пикнидии.

    БОРБА. Агротехнически метод. Пръскане с медни препарати или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 60-80 мл/дка. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

БЕЛИ ЛИСТНИ ПЕТНА ПО ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ

    ПРИЧИНИТЕЛ. Бели листни петна по ягодата, очиболеца и други видове на род Potentilla се предизвикват от Mycosphaerella frigariae с конидийна форма Ramularia tulasnei. Инкубационен период е 10 – 15 дни. Паразитът презимува в заразените листа.

    ПРИЗНАЦИ. Болест напада и дръжките на листата, ластуните и корените, като причинява (чрез вторични микроорганизми) кореново гниене. По листата кръгли петна с кафяв венец.

    БОРБА. Агротехнически метод. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.Пръскане с медни средства или с «МЕДЕН ХУМАТ» след беритбата, в доза 150-200 мл/дка.

 

    Литература:

1. Българска селскостопанска енциклопедия.

2. И. Тафраджийски, А. Попов, С. Каров, Б. Наков. Фитопатология. София 1991 г.

3. Б. Наков, А. Попов, С. Каров, Г. Нешев. Специална фитопатология. София 1999 г.

4. В. Малинов. Производство на зеленчукови култури. Василина 2005-2006 гг.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Septoria, септориоза, бели листни петна по домати.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Septoria, септориоза.
Гъби от род Septoria.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Septoria, септориоза, бели листни петна по тиквени култури, краставица, пъпеши дини.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Septoria, септориоза, бели листни петна по конопа.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Septoria, септориоза, бели листни петна по ягодоплодни култури, ягода, грозде.

Биопродукти "AgroBioStim"

УКРЕПВА ИМУННАТА СИСТЕМА НА РАСТЕНИЯТА И ЧУВСТВИТЕЛНО

ПОДТИСКА ПОЯВАТА НА ГЪБНИ И БАКТЕРИАЛНИ БОЛЕСТИ!