АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ГЪБНИ БОЛЕСТИ

 

АЛТЕРНАРИОЗА

(Alternaria)

 

    Алтернариоза – болест по растенията. Причинява се от различни видове гъби от род Alternaria. Среща се по зеленчуковите, житните, бобовите, маслодайните, технически и овощните култури.

    Проявява се по надземните части на растенията (най-често по листата) във вид на неправилно закръглени концентрични, тъмнокафяви до черни петна. Нападнатите иъкани се покриват с масленозеленикав налеп от мицела, конидионосците и конидиите на причинителя. Във влажно време (при някои гостоприемници) на повърхността на петната се появяват туфи от конидионосци. Спорите са многоклетъчни, при някои видове с удължена връхна клетка, с напречни и надлъжни преградки. Спорите се разсейват от дъжда, вятъра, насекомите и др. абиоитични и биотични фактори и заразяват нови растения. При силна проява на болестта листата прегарят и окапват, плодовете и стъблата загниват от вторични микроорганизми. Заразата засяга и семената, които след засяване не покълнват или кълновете и пониците загниват. Нападнатите от Алтернариоза култури дават нисък и некачествен добив. Гъбата презимуват в растителни остатъци, по които се развива сапрофитно. Много от причинителите на Алтернариоза нападат само един вид растения, а други имат голям брой гостоприемници.

Алтернариоза (кафяви листни петна) по картофите, патладжана, кучешкото грозде, татула (Alternaria porri f. solani).

Алтернариоза (кафяви петна) по доматите и пипера (Alternaria porri f. solani).

Алтернариоза (пурпурни петна) по лука, праза и др. (Alternaria porri).

Алтернариоза (черен пригор) по моркова (Alternaria porri f. dauci).

Алтернариоза (чер зародиш) по пшеницата, ръжда, ечемика, овеса, царевица, ориза, граха, соята, еспарзетата, тютюна, цвеклото, слънчогледа, черницата, ябълката и др. (Alternaria alternata “Alternaria tenuis”).

Алтернариоза (чернилка) по кръстоцветните – зеле, репица и др. (Alternaria brassicae).

Алтернариоза по лена (Alternaria linicola).

Алтернариоза по мака (Alternaria brassicea f. sommniferi).

Алтернариоза по лалеманцията (Alternaria lalemantiae).

Алтернариоза по рицина (Alternaria ricini).

Алтернариоза по карамфила (Alternaria dianthi).

 

АЛТЕРНАРИОЗА ПО КАРТОФИ, ПАТЛАДЖАНА, КУЧЕШКОТО ГРОЗДЕ, ТАТУЛА И ДР.

    ПРИЧИНИТЕЛ. Alternaria porri f. solani. Гъбата се запазва като мицел в растителните остатъци повече от една година, самораслите картофи, диви домати и други култури от същото семейство. Запазва се и по повърхноста на семената до следващата вегетация. Спорите се разпространяват с помощта на вятъра и чрез насекоми. Причинителят се развива най-добре при t – 27оС.

    ПРИЗНАЦИ. По листата образува ъгловати дребни бледокафяви петна, които се разрастват пръсте новидно и потъмняват. Клубените се инфектират при изваждането им и при съхраняване се напетняват, след което започва сухо гниене (спарушване и изсъхване), а при влажни условия – мокро гниене.

    БОРБА. Агротехнически метод. Унищожаване на растителните остатъци есента. Обеззаразяване на семената с препарати и «НАТУРАЛНИ РАСТЕЖНИ СТИМУЛАТОРИ». Калиево торене с ОМ тор «КАЛИЕВ ХУМАТ». Профилактично третиране с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

АЛТЕНАРИОЗА ПО ДОМАТИТЕ И ПИПЕРА

    ПРИЧЕНИТЕЛ. Alternaria porri f. solani. Гъбата се запазва като мицел в растителните остатъци повече от една година, самораслите картофи, диви домати и други култури от същото семейство. Запазва се и по повърхноста на семената до следващата вегетация. Спорите се разпространяват с помощта на вятъра и чрез насекоми. Покълва при температура от 6 до 34оС за 1-2 часа.

    Първите заразявания се осъществяват през периода на топли дни придружени с дъждове или роса, при висока влажност на почвата и въздуха. Причинителят се развива най-добре при t – 27оС.

    ПРИЗНАЦИ. По листата неправилно закръглени, концентрично нарастващи кафяви до тъмни петна. Наоколо петната са оградени с жълта зона. При повече поражения целият лист пожълтява, изсъхва и загива. По стъблото и листните дръжки петната са кафяви до черни, продълговати с различни размери. По цветните дръжки и китки петната са продълговати, черни и тъкънта изсъхва, цветчетата окапват. При по-висока влажност на въздуха петната се покриват с черен налеп. При силна зараза листата изсъхват – остават зелени само връхните листа на растенията. По плодовете черно гниене с тъмно спороношение. Заразените домати се напетняват, деформират и бързо загниват.

    БОРБА. Агротехнически метод. Унищожаване на растителните остатъци есента. Обеззаразяване на семената с препарати и с Растежен стимулатор «СТАРТ». Калиево торене с ОМ тор «КАЛИЕВ ХУМАТ» и подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания. Профилактично третиране с «ЦИНКОВ ХУМАТ» в период бутонизация – цъфтеж, в доза 80-120 мл/дка или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка.

 

 

АЛТЕНАРИОЗА ПО ЛУКА, ПРАЗА И ДР.

    ПРИЧИНИТЕЛ. Alternaria porri. Гъбата се запазва в растителните остатъци, по повърхноста на семената. Спорите се разпространяват с помощта на вятъра и чрез насекоми.

    ПРИЗНАЦИ. Предизвиква пурпурни петна по листата и цветоносните хурки на лука. От надземните части гъбата може да проникне в луковицата, която загнива и между люспите й се развива кафява плесен.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Пръскане с медни средства или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка. Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

АЛТЕНАРИОЗА ПО МОРКОВА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Alternaria porri f. dauci. Гъбата се запазва в растителните остатъци, по повърхноста на семената. Спорите се разпространяват с помощта на вятъра и чрез насекоми.

 

    ПРИЗНАЦИ. По листата тъмнокафяви петна с тъмно спороношение. Напетнява всички надземните части, семената и кореноплодите след изваждане.

      Разпространява се чрез семената (при засяване), съхраняваните кореноплоди (контактно) и растителните остатъци. Нанася големи загуби на семепроизводителните стопанства. Морковите се нападат и от Alternaria radicina (Stemphilium radicinum), която причинява черно гниене по кореноплода.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Предпазни пръскания с фунгициди или с «ЦИНКОВ ХУМАТ» в доза 80-120 мл/дка. Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

АЛТЕНАРИОЗА ПО ТЮТЮНА, ЦВЕКЛОТО, СЛЪНЧОГЛЕДА, ЧЕРНИЦАТА, ЯБЪЛКАТА И ДР.

ЧЕР ЗАРОДИШ ПО ПШЕНИЦАТА, РЪЖДА, ЕЧЕМИКА, ОВЕСА, ЦАРЕВИЦА, ОРИЗА, ГРАХА, СОЯТА И ДР.

 

    ПРИЧЕНИТЕЛ. Alternaria alternata (Alternaria tenuis). Гъбата се запазва в растителните остатъци, по повърхноста на семената. Спорите се разпространяват с помощта на вятъра и чрез насекоми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРИЗНАЦИ. При житните (особено при твърдата пшеница) болестта предизвиква (преди узряването) тъмнокафяви напетнявания на основите на плевите и зародишната част на зърната, при рано заразяване – безплодие (стерилност).

    По бобовите се развиват кафяви напетнявания на листата, стъблата и зародишната част.

    При тютюна – сухи червеникаво-кафяви петна по листата, стъблата, семенните кутийки и семената.

    По слънчогледа (след прецъфтяване) – тъмнокафяви, разрастващи се петна (по обвивните листенца на питите), покрити с тъмнозелен налеп от спороношенията на гъбата. Слънчогледът се напада и от гъбата Alternaria helianti, която образува по листата тъмни петна с жълт венец. След цъфтежа умертвената тъкан се разкъсва и листата изглеждат надупчени, а дръжките се напукват.

    По черницата и ябълката болестта причинява гниене на плодовете.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с фунгициди и «НАТУРАЛНИ РАСТЕЖНИ СТИМУЛАТОРИ». Предпазни пръскания с фунгициди или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 80-150 мл/дка. Листно подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» и «ЕКОТОРОВЕ» до 40-60% предпазва растенията от заболявания.

 

 

АЛТЕНАРИОЗА ПО КРЪСТОЦВЕТНИТЕ – ЗЕЛЕ, РЕПИЦА И ДР.

    ПРИЧЕНИТЕЛ. Alternaria brassicae. Разпространява се чрез заразени семена и чрез растит. остатъци.

ПРИЗНАЦИ. Проявява се със загниване на кълновете и сечене на младите растения. По листата черни разрастващи се петна с тъмно спороношение. По стъблата и шушулките черни петна. Спорите на гъбата понякога се формират във верижки. Напада много диворастящи кръстоцветни растения.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.Третиране с медни средства или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка.

 

 

АЛТЕНАРИОЗА ПО ЛЕНА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Alternaria linicola. Гъбата се запазва в растителните остатъци, по повърхноста на семената. Спорите се разпространяват с помощта на вятъра и чрез насекоми.

    ПРИЗНАЦИ. По надземните части кафяви разрастващи се петна. Кутийките засъхват. Особено силно се проявява в дъждовни години. Пренася се чрез заразените семена.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» или с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

АЛТЕНАРИОЗА ПО МАКА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Alternaria brassicea f. sommniferi. Гъбата се запазва в растителните остатъци, по повърхноста на семената. Спорите се разпространяват с помощта на вятъра и чрез насекоми.

    ПРИЗНАЦИ. Проявява се с напетняване на листата, а след прецъфтяване кутийките стават жълтокафяви до сивокафяви и престават да се развиват. Болестта напада културния и декоративния оранжев мак.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

АЛТЕНАРИОЗА ПО ЛАЛЕМАНЦИЯТА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Alternaria lalemantiae. Гъбата се запазва в растителните остатъци, по повърхноста на семената. Спорите се разпространяват с помощта на вятъра и чрез насекоми.

 

    ПРИЗНАЦИ. Предизвиква силно спадане на добиви от семена.

 

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» или с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

АЛТЕНАРИОЗА ПО РИЦИНА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Alternaria ricini. Гъбата се запазва в растителните остатъци, по повърхноста на семената. Спорите се разпространяват с помощта на вятъра и чрез насекоми.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

АЛТЕНАРИОЗА ПО КАРАМФИЛА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Alternaria dianthi. Гъбата се запазва в растителните остатъци, по повърхноста на семената. Спорите се разпространяват с помощта на вятъра и чрез насекоми.

    ПРИЗНАЦИ. Предизвиква петносване на листата. При засягане възлите на стъблото, листата и връхните клонки изсъхват.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

    Литература:

1. Българска селскостопанска енциклопедия.

2. И. Тафраджийски, А. Попов, С. Каров, Б. Наков. Фитопатология. София 1991 г.

3. Б. Наков, А. Попов, С. Каров, Г. Нешев. Специална фитопатология. София 1999 г.

4. В. Малинов. Производство на зеленчукови култури. Василина 2005-2006 гг.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Alternaria, алтернариоза по картофи.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Alternaria, алтернариоза.
Гъби от род Alternaria.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Alternaria, алтернариоза по домати.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Alternaria, алтернариоза по лукови култури, лук, праз.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Alternaria, алтернариоза по моркова.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Alternaria, алтернариоза по слънчогледа.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Alternaria, алтернариоза по ябълка.
Алтернариоза по слънчогледа (Alternaria alternata “Alternaria tenuis”).
Алтернариоза (чер зародиш) ябълката (Alternaria alternata “Alternaria tenuis”).
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Alternaria, алтернариоза по кръстоцветните култури, зеле, рапица.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Alternaria, алтернариоза по декоративни култури, лалеманция.

Биопродукти "AgroBioStim"

УКРЕПВА ИМУННАТА СИСТЕМА НА РАСТЕНИЯТА И ЧУВСТВИТЕЛНО

ПОДТИСКА ПОЯВАТА НА ГЪБНИ И БАКТЕРИАЛНИ БОЛЕСТИ!