АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ГЪБНИ БОЛЕСТИ

 

АНТРАКНОЗА

(Melanconiales)

 

    Гъбна болест по тревистите и дървесните растения. Предизвиква се от несъвършени гъби от разред Melanconiales. Причинителите образуват най-често плодни тела – асервули. Конидиоспорите са розови, понякога безцветни, свързани с лигава материя.  Гъби от род Colletotrichum са с едноклетъчни конидиоспори и асервули с четинки, а от род Gloeosporium – с едноклетъчни конидиоспори и асервули без четинки. Видовете от род Kabatiella имат едноклетъчни конидиоспори и бухалковидни конидионосци с няколко стеригми на върха, а тези от род Marssonina – двуклетъчни конидиоспори, като връхната клетка е заострена и завита. Някои от причинителите образуват апотеции (Pseudopeziza) или перитеций (Gnomonia и др.).

 

    Антракноза поврежда листата, леторастите, плодовете и семената. Образува хлътнали тъмнокафяви до черни петна, при влажно време в центъра с розов налеп от спори. При силно нападение листата окапват, леторастите отслабват и се пречупват, пониците загиват, плодовете загниват, семената се напетняват. Спорите покълнват при влага (наличие на капка вода) и температура от 20 до 24оС (над 28-30оС развитието им е затормозено).

 

    Антракноза се разпространява чрез заразените семена, растит. остатъци, насекоми, вятъра, почвата и др.

 

    Причинителите презимуват във всички стадии.  Антракноза се развива силно във влажни години в страните с умерен климат.

    БОРБА. Прилагат се фитосанитарни, агротехн., физикомеханични и химични средства. Унищожаване на растит. остатъци и нападнатите части, използуване на здрав посевен и посадъчен материал и устойчиви сортове, спазване на сеитбообращенията, пръскане с фунгициди и обеззаразяване на семената.

Антракноза по фасула (Colletotrichum lindemuthianum).

Антракноза по тиквените култури (Colletotrichum lagenarium).

Антракноза по лена (Colletotrichum lini).

Антракноза по пипера (Colletotrichum nigrum).

Антракноза по доматите (Colletotrichum phomoides).

Антракноза по патладжана (Colletotrichum melongena).

Антракноза по салата (Marssonina pannatoniana).

Антракноза по лозата (Gloeosporium ampelophagum).

Антракноза по ябълката – горчиво гниене (Gloeosporium fructigenum).

Антракноза по малината и къпината (Gloeosporium venetum).

Антракноза по френското грозде и касиса (Gloeosporium ribis).

Антракноза по леската (Gloeosporium coryli).

Антракноза по ореха (Marssonia juglandis).

Антракноза по детелината (Kabatiella caulivora).

 

АНТРАКНОЗА ПО ФАСУЛА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Colletotrichum lindemuthianum. Гъби се разпространява чрез заразените семена, раститителните остатъци, насекоми, вятъра, почвата и др. Причинителите презимуват във всички стадии.

    ПРИЗНАЦИ. По бобовите се образуват вдлъбнати, закръглени, тъмнокафяви петна с тъмен, почти черен венец, в средата с розови купчинки от спороношенията на гъбата, обкръжени с червено-кафяв или оранжев ореол.

    Долната страна на листата (по жилките) и околният паренхим са покрити с кафяви петна, а стъблата – с продълговати, тъмнокафяви вдлъбнати петна.

    БОРБА. Агротехнически метод. Проветреви посеви. Обеззаразяване на семената с препарати съвместно с Растежен стимулатор «БОБОВИ КУЛТУРИ». Подхранване на бобови култури с «ОМ ТОРОВЕ» и «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания. Пръскане с цинебни или медни препарати като с «ЦИНКОВ ХУМАТ» в доза 80-120 мл/дка или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 60-80 мл/дка.

 

 

АНТРАКНОЗА ПО ТИКВЕНИТЕ КУЛТУРИ

    ПРИЧЕНИТЕЛ. Colletotrichum lagenarium. Гъби се разпространява чрез заразените семена, раститителните остатъци, насекоми, вятъра, почвата и др. Причинителите презимуват във всички стадии.

 

    ПРИЗНАЦИ. По плодовете на пъпешите и дините се образуват закръглени, вдлъбнати, тъмни петна, в средата с розови купчинки от спори.

    По стъблата (най-вече при дините) се явяват кафяви продълговати петна, които причиняват засъхване на връхната част. По листата петната са жълто-кафяви с тъмна периферия.

    БОРБА. Агротехнически метод. В България са създадени линии и фамилни дини, устойчиви на болестта. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания. Предпазно пръскане с «ЦИНКОВ ХУМАТ» в доза 80-120 мл/дка или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка.

 

 

АНТРАКНОЗА ПО ЛЕНА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Colletotrichum lini. Гъби се разпространява чрез заразените семена, раститителните остатъци, насекоми, вятъра, почвата и др. Причинителите презимуват във всички стадии.

    ПРИЗНАЦИ. Е най-опасна за пониците, по чиито стъбла се образуват оранжево-кафяви петна и растенията загиват. По стъблата на растенията и по семенните кутийки се проявяват неправилни кафяви петна. Намалява количеството и качеството на влакното и семената.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания. Предпазно пръскане с «ЦИНКОВ ХУМАТ» в доза 80-120 мл/дка или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 80 мл/дка.

 

 

АНТРАКНОЗА ПО ПИПЕРА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Colletotrichum nigrum. Гъби се разпространява чрез заразените семена, раститителните остатъци, насекоми, вятъра, почвата и др. Причинителите презимуват във всички стадии. Мицел и спорите остават жизнени в тъканите до 10 месеца.

    ПРИЗНАЦИ. По плодовете се появяват воднисти вдлъбнати петна, в средата охрени, с черни точки – асервули и с кафява периферия. Причиняват загниване. Семената се покриват с мицел и имат ръждив цвят.

    БОРБА. Агротехнически метод. Семената се обеззаразяват с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания. Предпазно пръскане с «ЦИНКОВ ХУМАТ» в доза 80-120 мл/дка или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка.

 

 

АНТРАКНОЗА ПО ДОМАТИТЕ

    ПРИЧИНИТЕЛ. Colletotrichum phomoides. Гъбата причиняваща антракнозното гниене се запазва в растителните остатъци, почвата, по семената. Служи само за заразяване на нови площи. Масово заразяване през новия сезон се осъществява само чрез гъбата в почвата при благоприятни условия 0 температура 28-30оС и влага. Кълновете на спорите покълват и проникват направо през култикулата на плода.

    Заразяват се обикновенно узрелите плодове. Когато заразяват зелен плод симптомите се появяват при узряването му. Масово е заразяването при продължителни дъждове.

    ПРИЗНАЦИ. По узрелите или узряващи плодове се появяват кръгли, воднисти, потънали петна. По-късно те са удълбочават потъмняват първоначално в центъра, а по-късно м в периферията – от образувалата се тъмна строма на гъбата. При топло и влажно време върху петната се появява розово спороношение – изглеждащо покълнали. С разрастването на петната плодът бързо загнива. Заразяване по листата и стъблата на доматите не се наблюдава.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания. Пръскане с «ЦИНКОВ ХУМАТ» в доза 80-120 мл/дка или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка.

 

 

АНТРАКНОЗА ПО ПАТЛАДЖАНА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Colletotrichum melongena. Гъби се разпространява чрез заразените семена, раститителните остатъци, насекоми, вятъра, почвата и др. Причинителите презимуват във всички стадии.

    ПРИЗНАЦИ. По плодовете се появяват закръглени или елипсовидни вдлъбнати петна с нечисто бял цвят и кафява периферия.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания. Пръскане с медни препарати като с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка.

 

 

АНТРАКНОЗА ПО САЛАТА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Marssonina pannatoniana. Гъбата се запазва в растителните остатъци в почвата, по различните диви видове на рода Lactuca и като мицел или ооспора по семената. Развива се масово при влажно и хладно време. Спорите се пренасят с помощта на дъждовните капка. Оптималната температура за развитието на заразата е 20оС. Над 27оС температурата спорите не покълват.

    ПРИЗНАЦИ. По външните листа се образуват дребни, жълтеникави петна, ограничени от нерватурата. Петната нарастват и стават кафяви. По дръжките петната са продълговати, жълто-кафяви, бребни, приличащи на язви. По заразените части се развиват по-късно гнилостни микроорганизми, които причиняват мокро гниене и заразените растения изгниват.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания. Пръскат се семепроизводните посеви при поява на петна с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 80-100 мл/дка и други медни препарати.

 

 

АНТРАКНОЗА ПО ЛОЗАТА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Gloeosporium ampelophagum. Гъбата презимува като мицел и склероции в заразените пръчки и мумифицирани зърна. Конидиите пролетта покълват при температурен интервал 2-32оС и наличие на вода. Кълновете проникват директно в тъканите на гостоприемника. Антракнозата се развива на хармани, които се разрастват. Хладно и дъждовно време благоприятстват развитието на заразата.

    ПРИЗНАЦИ. Напада всички зелени части. По листата се образуват закръглени, сиви, с тъмнокафяв венец петна, които впоследствие се продупчват. По леторастите петната са продълговати, вдлъбнати, сиви. Върховете на леторастите се усукват и изсъхват. При опадане на кората откритата дървесина изглежда черна от образуваните склероциоподобни структури на гъбата. По гроздовете младия завръз почернява и изсъхва. По зърната се появяват сиви напетнявания с червено-кафяв венец. Тъканите изсъхват, зърната се мумифицират. Узрялото грозде не се заразява от болестта.

    БОРБА. Агротехнически метод. Преди сокодвижението в края на зимата да се изрязват всички заразени части на лозите. Да не се вземат калеми от заразени лози. Пръска се с медни препарати или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 150-200 мл/дка, от разпукване на пъпките до нарастване на леторастите (до 30-40 см). Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

АНТРАКНОЗА ПО ЯБЪЛКАТА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Gloeosporium fructigenum с аскусен стадии Glomerella cingulata. Среща се рядко. Гъби се разпространява чрез заразените семена, раститителните остатъци, насекоми, вятъра, почвата и др. Причинителите презимуват във всички стадии.

    ПРИЗНАЦИ. Проявява се по плодовете като кафяви, слабо вдлъбнати петна с концентрични пръстени от тъмни асервули, при влажно време в центъра с лигава материя.

    БОРБА. Агротехнически метод. Преди сокодвижението в края на зимата да се изрязват всички заразени части на растенията. Зимно пръскане с медни препарати или с «МЕДЕН ХУМАТ» с разтвор 250 мл/100 л вода, с 400-500 мл работен разтвор/дърво. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

АНТРАКНОЗА ПО МАЛИНАТА И КЪПИНАТА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Gloeosporium venetum. Гъби се разпространява чрез заразените семена, раститителните остатъци, насекоми, вятъра, почвата и др. Причинителите презимуват във всички стадии.

    ПРИЗНАЦИ. По леторастите и по листата се образуват вдлъбнати белезникави петна с червено-кафява периферия.

    БОРБА. Агротехнически метод. Пръскане с цинебни или медни препарати като с «ЦИНКОВ ХУМАТ» в доза 80-90 мл/дка или със 1-2% разтвор на «МЕДЕН ХУМАТ». Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

АНТРАКНОЗА ПО ФРЕНСКО ГРОЗДЕ И КАСИСА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Gloeosporium ribis с аскусен стадий Pseudopeziza ribis. Гъби се разпространява чрез заразените семена, раститителните остатъци, насекоми, вятъра, почвата и др. Причинителите презимуват във всички стадии.

    ПРИЗНАЦИ. Повредите са най-вече по листата и по-рядко по леторастите и плодовете. Образуват се кафяви до черни петна, по листата и плодовете закръглени, а по леторастите – вдлъбнати. По-късно растенията се обезлистват и засъхват.

    БОРБА. Агротехнически метод. Преди сокодвижението в края на зимата да се изрязват всички заразени части на растенията. Пръскане с цинебни или медни препарати като с «ЦИНКОВ ХУМАТ» в доза 80-90 мл/дка или със 1-2% разтвор на «МЕДЕН ХУМАТ». Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

АНТРАКНОЗА ПО ЛЕСКАТА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Gloeosporium coryli. Гъби се разпространява чрез заразените семена, раститителните остатъци, насекоми, вятъра, почвата и др. Причинителите презимуват във всички стадии.

    ПРИЗНАЦИ. По листата и плодовете се появяват кафяви петна, осеяни с черни точковидни асервули. По плодовете петната са вдлъбнати.

    БОРБА. Агротехнически метод. Пръскане с «ЦИНКОВ ХУМАТ» в доза 80-90 мл/дка или със 1-2% разтвор на «МЕДЕН ХУМАТ». Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

АНТРАКНОЗА ПО ОРЕХА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Marssonia juglandis с аскусен стадий Gnomonia leptostyla. Гъби се разпространява чрез заразените семена, раститителните остатъци, насекоми, вятъра, почвата и др. Причинителите презимуват във всички стадии.

    ПРИЗНАЦИ. По листата и плодовете се появяват неправилно закръглени сиви петна с тъмнокафяв венец и тъмни до черни асервули. По листата асервулите са от долната страна, най-често наредени концентрично, по плодовете са в средата на петната. По-рядко се нападат леторастите и листните дръжки – образуват се продълговати и вдлъбнати петна.

    БОРБА. Агротехнически метод. Преди сокодвижението в края на зимата да се изрязват всички заразени части на растенията. Зимно пръскане с 1-2% разтвор на «МЕДЕН ХУМАТ». Листно подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

АНТРАКНОЗА ПО ДЕТЕЛИНА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Kabatiella caulivora. Гъби се разпространява чрез заразените семена, раститителните остатъци, насекоми, вятъра, почвата и др. Причинителите презимуват във всички стадии.

    ПРИЗНАЦИ. По листата се образуват неправилни, сухи, кафяви петна, които причиняват разцепване на петурата по главната жилка.

    По листните дръжки и стъблата петната са продълговати, вдлъбнати, тъмнокафяви, причиняват пречупване и изсъхване на връхната част (по семенните кутийки те са кафяви). Семената на болните растения са дребни и шуплести.

    БОРБА. Агротехнически метод. Използват се здрави и добре почистени семена или се обеззаразяват с фунгициди съвместно с Растежен стимулатор «СТАРТ». Нападнатите посеви се окосяват ниско в периода на бутонизацията и в началото на цъфтежа, сеното своевременно се прибира. Пръскане с цинебни или медни препарати като с «ЦИНКОВ ХУМАТ» в доза 60 мл/дка или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 60-80 мл/дка.

 

 

БАЗИЧНО ГНИЕНЕ

(Cercosporella herpotrichoides)

 

 

БАЗИЧНО ГНИЕНЕ НА ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Cercosporella herpotrichoides, която образува малки туфи, къси, прости спороносци и роговидни септирани конидиоспори. Паразитът презимува в строми. Спорите се запазват в почвата няколко години, Овесът е устойчив на Базично гниене.

    ПРИЗНАЦИ. В основата на стъблата се появяват (есен и при изкласяване) елипсовидни бледожълти петна с кафяв венец.

    При влажно време в средата на петната се появява почти черна плесен, която се развива в кухините на стъблото. Засегнатите растения пожълтяват, изостават в развитието си или се пречупват и полягат в различни посоки.

    БОРБА. Агротехнически метод. Три- или четиригодишно сеитбообращение с участие на бобови и окопни култури. Листно подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

    Литература:

1. Българска селскостопанска енциклопедия.

2. И. Тафраджийски, А. Попов, С. Каров, Б. Наков. Фитопатология. София 1991 г.

3. Б. Наков, А. Попов, С. Каров, Г. Нешев. Специална фитопатология. София 1999 г.

4. В. Малинов. Производство на зеленчукови култури. Василина 2005-2006 гг.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Colletotrichum, антракноза по фасула.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Colletotrichum, антракноза
Гъби от род Colletotrichum.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Colletotrichum, антракноза по тиквени култури, краставица, пъпеши, дини.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Colletotrichum, антракноза по домати, домат.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Colletotrichum, антракноза по салата.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Colletotrichum, антракноза по лозата, лоза.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Colletotrichum, антракноза по ябълката.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Гъби от род Colletotrichum, антракноза по детелина.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, базично гниене по житни култури, пшеница, ечемик.

Биопродукти "AgroBioStim"

УКРЕПВА ИМУННАТА СИСТЕМА НА РАСТЕНИЯТА И ЧУВСТВИТЕЛНО

ПОДТИСКА ПОЯВАТА НА ГЪБНИ И БАКТЕРИАЛНИ БОЛЕСТИ!