АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ГЪБНИ БОЛЕСТИ

 

БРАШНЕСТА МАНА (БРАШНЯНКА)

(Erisiphaceae)

 

    Брашнеста мана (Брашнянка) – болест по тревистите и дървесните растения, причинявана от гъби от сем. Erisiphaceae.

    Появява се обикновено в началото и в средата на лятото. Образува бял паяжиновиден или брашнест повърхностен налеп по зелените части на растенията. Засегнатите от налепа тъкани (или около тях) пожълтяват, по-късно прегарят, а засегнатите нарастващи органи често се деформират. Болните листа и леторасти са крехки и преждевременно загиват. Дървесината на нападнатите леторасти не узрява, през зимата те измръзват и дават слаб прираст. Болните плодове се напукват и загиват.

    Приченителите на Брашнеста мана са външни паразити. Налепът се състои от колониди и мицел, плътно прилепът към повърхността на нападнатата част. Върху налепа по-късно се образува половото спороношение. Брашнеста мана през вегетацията на растенията се размножават с конидиоспори, а презимуват като клейстотеции или като мицел. Конидоспорите се разпространяват лесно чрез вятъра, попадат върху растенията, прорастават и ги заразяват. Клейстотециите презимуват върху заразените листа, клони и пъпки, където доузряват. Напролет освободените аскоспри дават първичната инфекция.  От презимувалия мицел се образуват конидионосци с конидиоспори.

    Брашнеста мана се представят от няколко рода в зависимост от броя на аскусите в клейстотециите и от строежа и израстъците на клейстотециите. С един аскус в клейстотеция са род Sphaerothea – с нишковидни израстъци, и род Podosphaeca – с вилообразно разклонени на върха израстъци. С няколко аскуса в клейстотеция са род Erysiphe – с нишковидни израстъци, род Leveillula – с нишковидни израстъци и бъбрековидна форма на клейстотеция, род Microsphaera – с вилообразни израстъци, род Uncinula – с бастуновидно извити на върха израстъци, род Phyllactinia – с шиповидни израстъци. Брашнеста мана са сухолюбиви, но някои видове вредят и при влажни условия.

 

    Широко разпространени са Брашнеста мана по житните растения, по бобовите растения и цвеклото, по картофите и др.

Брашнеста мана по житните растения (Erysiphe graminis).

Брашнеста мана по бобовите растения и цвеклото (Erysiphe poligoni).

Брашнеста мана по картофите (Erysiphe polyphaga).

Брашнеста мана по лена (Erisiphe poligoni - Oidium balsami).

Брашнеста мана по сусама (Oidium sesami).

Брашнеста мана по фъстъка (Oidium arachidis).

Брашнеста мана по сенникоцветните растения (Erysiphe umbelliferarum).

Брашнеста мана по тютюна (Erysiphe cichoracearum f. nicotianae).

Брашнеста мана по домати (Leveillula taurica).

Брашнеста мана по пипера (Leveillula taurica - Oidiopsis lycopersici).

Брашнеста мана по тиквените култури (Sphaerotheca fuliginea - Oidium ambrosiae).

Брашнеста мана по хмела (Sphaerotheca macularis f. humuli).

Брашнеста мана по лозата (Uncinula necator - Oidium tuckeri).

Брашнеста мана по ягода (Sphaerotheca macularis f. fragariae - Oidium fragariae).

Брашнеста мана по прасковата и бадема (Sphaerotheca pannosa var. Persicae).

Брашнеста мана по костилковите овощни дървета (Podosphaera tridactyla).

Брашнеста мана по ябълката (Podosphaera leucotricha - Oidium farinosum).

Брашнеста мана по дюлята (Podosphaera oxyacantae - Oidium crataegi).

Американската Брашнеста мана по касиса и други дребни грозда (Sphaerotheca mors-uvae).

Европейска Брашнеста мана по касиса и други дребни грозда (Microsphaera grossulariae).

Брашнеста мана по украсните растения (Sphaerotheca pannosa var. rosae - Oidium spp).

Брашнеста мана по леската (Phyllactinia suffulta – Ovulariopsis).

Брашнеста мана по дъби (Microrphaera alphitoides - Oidium gemmiparum).

Брашнеста мана по върбата (Uncinula salicis).

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ЖИТНИ КУЛТУРИ

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Erysiphe graminis. Заразява над 50 вида житни растения, има много специализирани форми (f. tritici, f. secalis, f. hordei и др.).

    ПРИЗНАЦИ. Напада листата, листните влагалища, стъблата и класовете. По надземните органи бял прашест налеп. Листата прегарят. Зърното остава недоразвито. Изисква t около и над 12оС и влажност на въздуха от 60 до 100%.

    Инкубационен период е над 3 дни. Зимува с клейстотеции и мицел. Акоспорите заразяват през есента и през пролетта.

    БОРБА. Агротехнически метод. Устойчиви сорта. Обеззаразяване на семената с препарати съвместно с Растежен стимулатор «ЖИТНИ КУЛТУРИ». Пръскане с РЗ препарати. Листно подхранване с «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК» на 60-70% предпазва от заболявания и намалява стресовите реакции на растенията.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО БОБОВИТЕ КУЛТУРИ И ЦВЕКЛОТО

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Erysiphe poligoni. Заразява около 200 вида културни и диви растения. Има специализирани форми (f. pisi, f. viciae, f. lupini, f. betae и др.).

    ПРИЗНАЦИ. По надземните органи белезникав прашест налеп. По-късно листата прегарят и окапват. Напада всички зелени части, които прегарят. Изисква чести превалявания и хладно време.

    БОРБА. Агротехнически метод. Устойчиви сорта. Обеззаразяване на семената с фунгициди и «НАТУРАЛНИ РАСТЕЖНИ СТИМУЛАТОРИ». Пръскане с РЗ препарати. Подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» и «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО КАРТОФИТЕ

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Erysiphe polyphaga. Установена само конидийната форма Oidium solani, слабо разпространена.

    БОРБА. Агротехнически мерки за създаване на оптимални условия за развитието на растенията. Използуване на устойчиви сортове. Пръскане с РЗ препарати. Подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» и «ЕКОТОРОВЕ» на 60% предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ЛЕНА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Erisiphe poligoni с конидийна форма Oidium balsami и E. сichoracearum с конидийна формат О. ambrosiae. Първият паразит образува плътен, постоянен налеп, а вторият – бързо изчезващ налеп.

    ПРИЗНАЦИ. По надземните органи белезникав прашест налеп.

    БОРБА. Агротехнически мерки за създаване на оптимални условия за развитието на растенията. Използуване на устойчиви сортове. Пръскане с РЗ препарати. Подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» и «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО СУСАМ

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинителят Oidium sesami е с неизвестна полова форма.

    ПРИЗНАЦИ. Образува хлоротични петна, от долната страна на листата със слаб белезникав налеп.

    БОРБА. Агротехнически метод. Устойчиви сорта. Пръскане с РЗ препарати. Подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» и «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ФЪСТЪКА

 

    ПРИЧЕНИТЕЛ. Oidium arachidis с неизвестна полова форма.

    ПРИЗНАЦИ. По надземните органи – бяло до сивкаво спороношение.

    БОРБА. Агротехнически метод. Използуване на устойчиви сортове. Пръскане с РЗ препарати. Подхранване с «ОМ ТОР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД» повишава устойчивостта към гъбни болести и намалява стресовите реакции на растенията.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО СЕННИКОЦВЕТНИТЕ РАСТЕНИЯ

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинителят Erysiphe umbelliferarum се разпада на специализирани форми по отделните видове сенникоцветни растения.

    ПРИЗНАЦИ. По надземните органи бял прашест налеп. По-късно те засъхват.

    БОРБА. Агротехнически мерки за създаване на оптимални условия за развитието на растенията. Проветриви условия. Пръскане с РЗ препарати. Подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» и «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ТЮТЮНА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Erysiphe cichoracearum f. nicotianae с конидийна форма Oidium tabaci.

    ПРИЗНАЦИ. По листата сивобял прашест налеп. При влажни условия влошава или унищожава напълно листата.

    БОРБА. Агротехнически мерки за създаване на оптимални условия за развитието на растенията. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Пръскане с РЗ препарати. Подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» и «ЕКОТОРОВЕ» на 60% предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ДОМАТИ

    ПРИЧИНИТЕЛ. Leveillula taurica с конидийна форма Oidiopsis lycopersici. Спорите се разпространяват чрез въздушните течения и притежават способност да се развиват при по-ниска влажност. Гъбата се развива бързо при висока температура и по-ниска влажност – роса, мъгла. Първите петна се появяват през втората половина на юни по ранните и средно ранните домати.

 

    ПРИЗНАЦИ. Гъбата заразява само листата. Първите петна се появяват по старите листа – като бледожълтеникави хлоротични петна, с бял налеп от долната страна. По-късно сърцевината на петната става кафява и листът изсъхва. Често листата прегарят, без да образуват налеп от долната страна. При масово заразяване зелени остават само връхните листа. Гъбата се развива бързо при висока температура и по-ниска влажност – роса, мъгла.

    БОРБА. Спазване на изоляция между оранжерийни и полски култури. Поддържане на висока относителна влажност на въздуха в оранжериите. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Пръскане с РЗ препарати. Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и почвено подхранване с Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» на 70-80% предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ПИПЕРА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Leveillula taurica с конидийна форма Oidiopsis lycopersici. Гъбата се запазва по оранжерийните култури в сухи растителни остатъци до 2 години и се появява на открито към края на август, начало на септември. Развива се по голямо брой гостоприемници – домати, праз, памук, бегония, латинка, картофи, артишок и др.

 

    ПРИЗНАЦИ. От горната страна на листата наблюдават хлоротични петна с направилна форма, покрити от долната страна на листата с белезников спороносен налеп. При благоприятни условия за развитие цялата долна страна на листата се покрива с налеп и те изсъхват и окапват.

    БОРБА. Пространствена изолация между ранните и късните насаждения. Поддържане на по-висока относителна влажност на въздуха чрез дъждуване. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Пръскане с РЗ препарати. Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и почвено подхранване с Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» на 70-80% предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ТИКВЕНИ КУЛТУРИ

    ПРИЧИНИТЕЛ. Sphaerotheca fuliginea с конидийна форма Oidium ambrosiae. Особено опасна за оранжерийните краставици.

 

    ПРИЗНАЦИ. По надземните органи бял прашест налеп. По-късно образува налеп по всички зелени части, които прегарят. Изисква оптим. темп. от 15 до 20оС и относителна влажност на въздуха над 95%.

    БОРБА. Агротехнически мерки за създаване на оптимални условия за развитието на растенията. Понижена влажност в оранжериите. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Пръскане с РЗ препарати. Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и почвено подхранване с Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» на 70-80% предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ХМЕЛА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Sphaerotheca macularis f. humuli.

    ПРИЗНАЦИ. По листата и леторастите сивобял прашест налеп. Нападнатите листа прегарят.

    БОРБА. Агротехнически метод. Пръскане с РЗ препарати. Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции..

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ЛОЗАТА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинителят Uncinula necator с конидийна форма Oidium tuckeri, напада всички зелени органи. Опасна болест. Причинителят зимува като клейстотеции и мицел. За масово образуване на конидии изисква оптим. t от 20 до 25оС и влажност от 60 до 80%.

    ПРИЗНАЦИ. По листата се образуват жълтозеленикави петна със сиво-бял налеп от горната страна.

    Заразените листа се деформират, прегарят и така остават по лозите. По леторастите се появяват светлокафяви до тъмнокафяви ивици които остават по лозовите пръчки. Леторастите се деформират (през зимата измръзват). По ресите се появяват изресяване, пригор и деформиране. По зърната се образуват кафяви петна покрити с брашнеста налеп. Заразените части на грозда се покриват с плесенов налеп и издават миризма на развалена риба. При заразяване в по-ранни фази от нарастването зърната се напукват, семките се показват и сока изтича. По=късно заразените зърна се атакуват от сиво меко или мокро гниене. След прошаването на зърната, брашнестата мана не ги заразява.

    БОРБА. Агротехнически метод. Навременно и качествено извършване на зелените резитби – физилене, култучене, почистване на старите листа около гроздовете, за да се осигури нормален въздушен дренаж. Пръскане с РЗ препарати. Листно и почвено подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ЯГОДА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Sphaerotheca macularis f. fragariae с конидийна форма Oidium fragariae.

 

    ПРИЗНАЦИ. Проявяват се като разрастващи се прашести колонии по цялото растение. Петурата е червеникава и извита нагоре.

 

 

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на разсад Растежен стимулатор «ФИДАНКА». Пръскане с РЗ препарати. Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и почвено подхранване с Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» до 60% предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ПРАСКОВАТА И БАДЕМА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Sphaerotheca pannosa var. persicae с конидийна форма Oidium leucoconium.

    ПРИЗНАЦИ. По листата, плодовете и клонките бял прашест налеп. Предизвиква деформиране на нападнатите органи.

 

    БОРБА. Агротехнически метод. Пръскане с РЗ препарати. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО КОСТИЛКОВИТЕ ОВОЩНИ ДЪРВЕТА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Podosphaera tridactyla.

 

    ПРИЗНАЦИ. Образува паяжиновиден налеп по горната страна на листата и плътен по долната.

 

 

    БОРБА. Агротехнически метод. Пръскане с РЗ препарати. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ЯБЪЛКАТА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Podosphaera leucotricha с конидийна форма Oidium farinosum.

 

    ПРИЗНАЦИ. Напролет от заразените пъпки започва дифузната форма на болестта. Локалната форма се появява след заразяване от летните спори. По листата и леторасти белезникав прашест налеп. Много сортове са силно чувствителни.

 

    БОРБА. Агротехнически метод. Пръскане с РЗ препарати. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ДЮЛЯТА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Podosphaera oxyacantae с конидийна форма Oidium crataegi. Напада много видове от сем. Розоцветни. Има специализирани форми.

    БОРБА. Агротехнически метод. Пръскане с РЗ препарати. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

АМЕРИКАНСКАТА БРАШНЕСТА МАНА ПО КАСИСА И ДРУГИ ДРЕБНИ ГРОЗДА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Sphaerotheca mors-uvae.

 

 

    ПРИЗНАЦИ. По надземните органи и плодовите сивобели до кафяви плесенови налепи. Образува плътни налепи по цялото растение, по листата от двете страни, леторастите се изкривяват.

 

    БОРБА. Агротехнически метод. Пръскане с РЗ препарати. Зимно третиране с «МЕДЕН ХУМАТ» и листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

ЕВРОПЕЙСКА БРАШНЕСТА МАНА ПО КАСИСА И ДРУГИ ДРЕБНМ ГРОЗДА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Microsphaera grossulariae.

    ПРИЗНАЦИ. По надземните органи и плодовите бели плесенови налепи. Налепът е нежен.

    БОРБА. Агротехнически метод. Пръскане с РЗ препарати. Зимно пръскане с «МЕДЕН ХУМАТ» и лятно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» повишава устойчивостта към гъбни болести и намалява стресовите реакции на растенията.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО УКРАСНИТЕ РАСТЕНИЯ

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Sphaerotheca pannosa var. rosae с конидийна форма Oidium spp.

    ПРИЗНАЦИ. По зелените органи белезникав прашест налеп.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Пръскане с РЗ препарати. Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и почвено подхранване с Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» на 70-80% предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ЛЕСКАТА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Phyllactinia suffulta с конидийна форма от тип Ovulariopsis.

    ПРИЗНАЦИ. По горната страна на листа първоначално се появява хлороза, по долната страна – паяжиновиден налеп. Има много специализирани форми по елша, бреза, габър, бук и др.

    БОРБА. Агротехнически метод. Пръскане с РЗ препарати. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ДЪБИ

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Microrphaera alphitoides с конидийна форма Oidium gemmiparum.

    ПРИЗНАЦИ. Листата са с бял прашест налеп. По-късно засъхват.

    БОРБА. Агротехнически метод. Пръскане с РЗ препарати. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

БРАШНЕСТА МАНА ПО ВЪРБАТА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Uncinula salicis.

    ПРИЗНАЦИ. По листата бели прашести мицелни налепи. По-късно листата прегарят и окапват.

    БОРБА. Агротехнически метод. Пръскане с РЗ препарати. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

    Литература:

1. Българска селскостопанска енциклопедия.

2. И. Тафраджийски, А. Попов, С. Каров, Б. Наков. Фитопатология. София 1991 г.

3. Б. Наков, А. Попов, С. Каров, Г. Нешев. Специална фитопатология. София 1999 г.

4. В. Малинов. Производство на зеленчукови култури. Василина 2005-2006 гг.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, брашнянка, Брашнеста мана по житни култури, пшеница.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, Брашнеста мана, брашнянка - плодни тела.

Брашнеста мана (брашнянка) – плодни тела:

1 – род Sphaerotheca;

2 – род Erysiphe;

3 – род Micosphaera;

4 – род Podosphaera;

5 – род Uncinula;

6 – род Phyllactinia.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, брашнянка, Брашнеста мана по домати, домат.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, брашнянка, Брашнеста мана по пипера, пипер.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, брашнянка, Брашнеста мана по тиквени култури, краставица, пъпеши, дини.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, брашнянка, Брашнеста мана по лозата, лоза.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, брашнянка, Брашнеста мана по ягода.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, брашнянка, Брашнеста мана по праскова.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, брашнянка, Брашнеста мана по овощни култури, ябълка.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, брашнянка, Брашнеста мана по ябълката, ябълка.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, гъбни болести, базидийни гъби, брашнянка, Брашнеста мана по ягодоплодни култури.

Биопродукти "AgroBioStim"

УКРЕПВА ИМУННАТА СИСТЕМА НА РАСТЕНИЯТА И ЧУВСТВИТЕЛНО

ПОДТИСКА ПОЯВАТА НА ГЪБНИ И БАКТЕРИАЛНИ БОЛЕСТИ!