АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

БАКТЕРИЙНИ БОЛЕСТИ

 

БАКТЕРИЕН РАК

(Agrobacterium tumefaciens)

 

    Бактериен рак по растенията – бектерийна болест по лозата, много овощни, горски и други растения. Разпространена е на-всякъде и е проблем при производството на овощен и лозов посадъчен материал, тъй като често пъти се бракува и унищожава голямо количество посадъчен материал.

    СИМПТОМИ. Проявява се под формата на тумори (единични, разпръснати или групирани) с различна големина (до 90 кг) по корените или в основата на растенията, рядко по стъблата (лозата). В началото те са меки, жълто-кафяви и гладки, по-късно постепенно стават зърнести, тъмни и твърди. Туморите пречат на сокодвижението в заразеното растение, развитието му отслабва, а плодоношението намалява. Туморите лесно замръзват и загниват, като предизвикват преждевременно загиване на растенията. По цвеклото те са гладки, почти сферични, ясно разграничени от кореноплода, често по-големи от него. По лозата Бактериен рак бива локален и дифузен. Локалната форма се проявява като тумори по органите (най-често по главината), които са спрели да нарастват. Дифузната форма се проявява и протича по дължина на леторастите като налеп от дребнозърнести структури (изприщване).

    ПРИЧИНИТЕЛ. Бактериен рак се причинява от бактерията Agrobacterium radiobacter pv. tumefaciens, която се развива при оптимална температура от 25 до 30оС. Намира се по периферията на туморите, където индуцира образуването на вторични нараствания. Бактериите от разрушаващите се тумори (при лозата) предизвикват заразявания на околните растения. Инкубационен период е от 2-3 седмици до няколко месеца. Бактерията се запазва във влажна почва до 2 г. Различните раси на причинителя имат различна патогенност. Бактерията прониква през рани, развива се в междуклетъчните празнини и стимулира размножаването на клетките. Болните лози дават нисък добив и загиват. Кореноплодът и туморът на болното цвекло са с намалена захарност. При някои овощни видове (круша на крушова подложка) засадените дръвчета лесно загиват. Други овощни видове (ябълка, слива) по-рядко заболяват.

 

    Сходна на Бактериен рак по младите леторасти на лозата е болестта – бактерийно изприщване на малината и къпината. По стъблата, клоните, листните и цветните дръжки се образуват линейно многобройни дребни белезникави туморчета, които стават кафяви до черни и предизвикват напукване на стъблото. Причинява се от бактерията Agrobacterium rubi.

    Бактериен влакнест корен. Вместо нормални корени се образуват многобройни тънки коренчета, които понякога излизат от туморни надебелявания на корените. Причинява се от Agrobacterium rhizogenes.

    ГОСТОПРИЕМНИЦИ. Бактерията има много гостоприемници и напада почти всички овощни и горски видове, лозата, малина, розата и някои тревисти растения, като картофи, цвекло, тютюн, хмел, слънчоглед, моркови, зеле, бамя, бакла, люцерна, детелина и др. Отделните раси на причинителя имат по-тесен кръг гостоприемници.

    БОРБА. Засаждане на здрав посадъчен материал третиран с Растежен стимулатор за разсад «ФИДАНКА», на неинфектирани или обеззаразени почви. Спазване 3-годишно сеитбообращение. Унищожаване на болния посадъчен материал, предпазване от рани и дезинфекция на режещите инструменти. Когато туморът е по вторичните корени – изрязване до главния корен, потапяне на корените на овощния посадъчен материал преди засаждането в Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» или третиране с биопрепарати на база Agrobacterium radiobacter. Листно и почвено подхранване на културите с «ЕКОТОРОВЕ» и «ОМ ТОРОВЕ».

Бактериен рак по маслодайни и етеричномаслени култури (Agrobacterium tumefaciens).

Бактериен рак по тютюна (Agrobacterium tumefaciens).

Бактериен рак по лоза (Agrobacterium radiobacter pv tumefaciens).

Бактериен рак по хмела (Agrobacterium tumefaciens).

Бактериен рак по костилкови овощни култури (Agrobacterium tumefaciens).

Бактериен рак по семкови овощни култури (Agrobacterium tumefaciens).

Бактериен рак по ягодоплодни култури (Agrobacterium tumefaciens).

Бактериен рак по черупкови култури (Agrobacterium tumefaciens).

Бактериен рак по украсните растения (Agrobacterium tumefaciens).

Бактериен рак по тополата и други широколистни горски видове (Agrobacterium tumefaciens).

 

БАКТЕРИЕН РАК ПО МАСЛОДАЙНИ И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ КУЛТУРИ

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Agrobacterium tumefaciens. Бактерията се запазва в почвата и заразените растения. Прониква през рани, при закъсняла резитба или измръзване.

 

    ПРИЗНАЦИ. По корените и мястото на присаждането тумори със зърнеста структура. По-късно растенията засъхват.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на посадъчен материал и третиране с Растежен стимулатор за разсад «ФИДАНКА». Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растения от заболявания.

 

 

БАКТЕРИЕН РАК ПО ТЮТЮНА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Agrobacterium tumefaciens. Бактерията се запазва в почвата и заразените растения.

    ПРИЗНАЦИ. По корените и в основата на стъблото бледожълти зърнести тумори.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на разсад с препарати или с «МЕДЕН ХУМАТ». Третиране на разсад с Растежен стимулатор за разсад «ФИДАНКА». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» или с «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растения от заболявания.

 

 

БАКТЕРИЕН РАК ПО ЛОЗА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Agrobacterium radiobacter pv tumefaciens. Бактерията се запазва в почвата и заразените растения. Прониква през рани, при закъсняла резитба, измръзване на лозата или след градушки.

 

    ПРИЗНАЦИ. Заразените лози имат потиснато развитие, хлоротични листа и лесно измръзват при тежки зими.

    По различни части на лозата има образувани тумори. В участъка на туморите не следващата година не покарват нови леторасти, поради което главините се деформират. Когато болестта се развие и по рамената и чеповете растенията загиват.

    БОРБА. Агротехнически метод. Изразване на части с тумури и замазване на раните с препарати формалин и др. Засаждане на устойчиви сортове. Третиране на разсад с Растежен стимулатор за разсад «ФИДАНКА». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» или с «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растения от заболявания.

 

 

БАКТЕРИЕН РАК ПО ХМЕЛА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Agrobacterium tumefaciens. Бактерията се запазва в почвата и заразените растения.

    ПРИЗНАЦИ. По корените и в основата на растенията бледожълти зърнести тумори.

    БОРБА. Агротехнически метод. Изразване на части с тумури и замазване на раните с препарати. Листно и почвено подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» или с «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растения от заболявания.

 

 

БАКТЕРИЕН РАК ПО КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Agrobacterium tumefaciens. Бактерията се запазва в почвата и заразените растения. Прониква през рани, при закъсняла резитба или измръзване.

 

    ПРИЗНАЦИ. структури. Бактерията се запазва в почвата и заразените растения.

    Прониква през рани, при закъсняла резитба, измръзване или след градушки.

    БОРБА. Агротехнически метод. Здрав посадъчен материал третиран с Растежен стимулатор «ФИДАНКА». Санитарни мерки при присаждането и засаждането. Листно и почвено подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» или с «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растения от заболявания.

 

 

БАКТЕРИЕН РАК ПО СЕМКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Agrobacterium tumefaciens. Бактерията се запазва в почвата и заразените растения. Прониква през рани, при закъсняла резитба или измръзване.

    ПРИЗНАЦИ. По корените и при раните от присаждането бледожълти зърнести тумори. Бактерията се запазва в почвата и заразените растения. Прониква през рани, при закъсняла резитба, измръзване или след градушки.

    БОРБА. Агротехнически метод. Санитарни мерки при присаждането и засаждането. Листно и почвено подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» или с «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растения от заболявания.

 

 

БАКТЕРИЕН РАК ПО ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Agrobacterium tumefaciens. Бактерията се запазва в почвата и заразените растения. Прониква през рани, при закъсняла резитба или измръзване.

    ПРИЗНАЦИ. По стъблата и леторастите бледожълти зърнести тумори без кора. Бактерията се запазва в почвата и заразените растения. Прониква през рани, при закъсняла резитба, измръзване или след градушки.

    БОРБА. Агротехнически метод. Здрав посадъчен материал третиран с Растежен стимулатор «ФИДАНКА». Пръскане с препарати. Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и почвено подхранване с Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» предпазва растения от заболявания.

 

 

БАКТЕРИЕН РАК ПО ЧЕРУПКОВИ КУЛТУРИ

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Agrobacterium tumefaciens. Бактерията се запазва в почвата и заразените растения. Прониква през рани, при закъсняла резитба или измръзване.

    ПРИЗНАЦИ. По корените бледожълти до кафяви зърнести тумори без кора.

    БОРБА. Агротехнически метод. Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» или с «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растения от заболявания.

 

 

БАКТЕРИЕН РАК ПО УКРАСНИТЕ РАСТЕНИЯ

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Agrobacterium tumefaciens. Бактерията се запазва в почвата и заразените растения. Прониква през рани, при закъсняла резитба или измръзване.

    ПРИЗНАЦИ. По корените и основата на растенията бледожълти до кафяви зърнести тумори без кора.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на резниците с препарати и Растежен стимулатор «ФИДАНКА». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и почвено подхранване с Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» предпазва растения от заболявания.

 

 

БАКТЕРИЕН РАК ПО ТОПОЛА И ДРУГИ ШИРОКОЛИСТНИ ГОРСКИ ВИДОВЕ

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Agrobacterium tumefaciens. Бактерията се запазва в почвата и заразените растения. Прониква през рани, при закъсняла резитба или измръзване.

 

    ПРИЗНАЦИ. По корените бледожълти зърнести тумори. Бактерията се запазва в почвата и заразените растения. Прониква през рани, при закъсняла резитба, измръзване или след градушки.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на корените с медни препарати или с «МЕДЕН ХУМАТ». Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» или с «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растения от заболявания.

 

    Литература:

1. Българска селскостопанска енциклопедия.

2. И. Тафраджийски, А. Попов, С. Каров, Б. Наков. Фитопатология. София 1991 г.

3. Б. Наков, А. Попов, С. Каров, Г. Нешев. Специална фитопатология. София 1999 г.

4. В. Малинов. Производство на зеленчукови култури. Василина 2005-2006 гг.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Бактерията Agrobacterium tumefaciens, бактериен рак по маслодайни и етеричномаслени култури.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Бактерията Agrobacterium tumefaciens, бактериен рак.
Бактерията Agrobacterium tumefaciens.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Бактерията Agrobacterium tumefaciens, бактериен рак по лоза.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Бактерията Agrobacterium tumefaciens, бактериен рак по костилкови овощни куртури, ябълка.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Бактерията Agrobacterium tumefaciens, бактериен рак по широколистни горски видове, топола.

Биопродукти "AgroBioStim"

УКРЕПВА ИМУННАТА СИСТЕМА НА РАСТЕНИЯТА И ЧУВСТВИТЕЛНО

ПОДТИСКА ПОЯВАТА НА ГЪБНИ И БАКТЕРИАЛНИ БОЛЕСТИ!