АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

БАКТЕРИЙНИ БОЛЕСТИ

 

БАКТЕРИЙНО ГНИЕНЕ

(Erwinia)

 

    Бактерийно гниене на растенията – бактерийна болест, която засяга сочните и богати на хран. вещества тъкани на растенията. Консистенцията на гниещите тъкани бива течна, слизеста, мека или сипкова, при някои случаи с неприятна миризма.

 

Черно гниене (черно гниене) по кръстоцветните (Xanthomonas campestris).

Сипкаво (сипкаво гниене) гниене по лука (Pseudomonas alliicola).

Бактерийно гниене (мокро гниене) на сочните тъкани (Erwinia carotovora).

Мокро бактерийно гниене на зюмбюла и други украсни култури (Erwinia carotovora).

Бактерийно гниене (черно краче) по картофи (Erwinia phytophthora).

Бактерийно гниене (стъблено гниене) по царевицата (Erwinia dissolvens).

Бактерийно гниене (чернилка) по лозата (Erwinia vitivora).

 

 

БАКТЕРИЙНО ГНИЕНЕ ПО КРЪСТОЦВЕТНИТЕ

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от бактерията Xanthomonas campestris. Икономически важна болест за топлите и влажните райони. Първичната инфекция се проявява в непокълнване на семената, загиване на пониците, изоставане в развитието, загниване на стъблата и загиване на растението. Вторичните инфекции започват от хидатодите и по нерватурата достигат стъблото. Запазва се в семената до 3 г.

    ПРИЗНАЦИ. По листата разрастващи се бледи петна с тъмнокафява нерватура. По-късно завяхват и изсъхват. Дървесинните съдове са тъмнокафяви с жълт ексудат.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с топлина и Растежен стимулатор «СТАРТ». Унищожаване на болните растения. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

БАКТЕРИЙНО ГНИЕНЕ ПО ЛУКА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Pseudomonas alliicola. Бактерията се запазва в почвата. Прониква в растенията в края на вегетацията през влагалищата на листата с дъждовните пръски.

    ПРИЗНАЦИ. Много опасна болест по лука. В края на вегетацията започват да гният вътрешните люспи на луковицата, по-късно, при съхраняването на лука, гният отделни люспи.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с топлина и Растежен стимулатор «СТАРТ». Унищожаване на болните растения и остатъците. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» повишава устойчивостта към бактерийни болести и намалява стресовите реакции на растенията.

 

 

БАКТЕРИЙНО ГНИЕНЕ НА СОЧНИТЕ ТЪКАНИ

 

    ПРИЧЕНИТЕЛ. Причинява се от бактерията Erwinia carotovora. Запазва се дълго време в почвата, като прониква през рани и се развива между клетките. За силната проява на болестта допринасят по-високата температура и влажност, едностранчивото азотно торене и др.

    ПРИЗНАЦИ. По сочните тъкани на плодовете, кореноплодите, клубените и листата на доматите, пипера, морковите, картофите, цвеклото, лука, зелето и други растения при влажно и топло време се проявява воднисто гниене. Плодовете са като торбички, изпълнени с лигава маса с неприятна меризма. По стъблата, кореноплодите, клубените и луковиците – бързо мокро гниене.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с препарати и с «НАТУРАЛНИ РАСТЕЖНИ СТИМУЛАТОРИ». Избягване на нараняванията на плодовете. Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» повишава устойчивостта към бактерийни болести и намалява стресовите реакции на растенията.

 

 

МОКРО БАКТЕРИЙНО ГНИЕНЕ НА ЗЮМБЮЛА И ДРУГИ УКРАСНИ КУЛТУРИ

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинител е Erwinia carotovora.

    ПРИЗНАЦИ. По луковиците и цветовете воднисто гниене с неприятна меризма.

    БОРБА. Агротехнически метод. Унищожаване на загнилите части. Подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БАКТЕРИЙНО ГНИЕНЕ ПО КАРТОФИ

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинител е Erwinia phytophthora.

    ПРИЗНАЦИ. От корените и основата на стъблото масленокафяво загниване. Растенията увяхват. По клубените мокро гниене с неприятна меризма.

 

    БОРБА. Агротехнически метод. Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

БАКТЕРИЙНО ГНИЕНЕ ПО ЦАРЕВИЦАТА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинител е Erwinia dissolvens. Оптимална температура на развитие 30оС. Запазва се в семената и в заразените растителни остатъци.

    ПРИЗНАЦИ. Образуват се кафяви петна по корените и по възлите в основата на стъблата. Болните тъкани са меки, воднисти и миришат неприятно. Стъблата се пречупват в основата си и растенията загиват. Напада и соргото.

    БОРБА. Фитосанитарни мерки, 2-3 годишно сеитбообращение, устойчиви сортове, пръскане с бактерициди и др. Листно подхранване с «ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦАТА» предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БАКТЕРИЙНО ГНИЕНЕ ПО ЛОЗАТА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинител е Erwinia vitivora. Бактерията се запазва в почвата и заразените лози. Разпространява се с калеми и лозов посадъчен материал. Условия за развитието на чернилката се създават при съхраняване на облагородени лози в заразен и преовлажнен пясък и при отглеждане на лозата на тежки и неотцедливи почви.

    ПРИЗНАЦИ. При засаждане на заразени лози за 3-4 години насажденията се разреждат, при тежки зими лозите пропадат и загиват. По леторастите раковинни повреди. Следобелване на кората воднисти до кафяви разрастващи се петна. По листата се появяват дребни воднисти точици. Развитите зърна се спарушват. Върховете на леторастите се изкривяват и изсъхват. Растенията изостават.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на съхранявания материал с препарати и Растежен стимулатор «ФИДАНКА». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БАКТЕРИЙНО ПЕТНОСВАНЕ

(Xanthomonas)

 

    Бактерийно петносване – бактерийна болест по растенията, която се проявява под формата на ограничени петна.

Бактерийна сачмянка по костилковите (Xanthomonas pruni и Bacillus pumilus).

Бактерийно петносване на пипера (Pseudomonas syringae var. capsicicola).

 

БАКТЕРИЙНО ПЕТНОСВАНЕ ПО КОСТИЛКОВИТЕ

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Xanthomonas pruni и Bacillus pumilus. Бактериите се разнасят от дъжда и насекомите. Презимуват в заразените леторасти.

    ПРИЗНАЦИ. По листата петната са е неправилна форма, воднисти, бледо-жълти до червеникави, с кафяв център, отделят жълтеникав ексудат и причиняват опадването им. По леторастите и плодовете петната са пришковидни със смолотечение.

    БОРБА. Агротехнически метод. Използуване на здрав посадъчен материал третиран с Растежен стимулатор «ФИДАНКА». Подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» повишава устойчивостта към бактерийни болести и намалява стресовите реакции на растенията.

 

 

БАКТЕРИЙНО ПЕТНОСВАНЕ НА ПИПЕРА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Pseudomonas syringae var. capsicicola.

 

    ПРИЗНАЦИ. При студено време с превалявания по листата се образуват дребни воднисти петна с хлоротичен ореол, които се разрастват, стават кафяви и водят до пригор и листопад.

 

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с Растежен стимулатор «СТАРТ». Използуване на здрав разсад третиран с Растежен стимулатор «ФИДАНКА». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и почвено подхранване с Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» повишава устойчивостта към бактерийни болести и намалява стресовите реакции на растенията.

 

    Литература:

1. Българска селскостопанска енциклопедия.

2. И. Тафраджийски, А. Попов, С. Каров, Б. Наков. Фитопатология. София 1991 г.

3. Б. Наков, А. Попов, С. Каров, Г. Нешев. Специална фитопатология. София 1999 г.

4. В. Малинов. Производство на зеленчукови култури. Василина 2005-2006 гг.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Фитопатогенни бактерии - Erwinia, бактерийно гниене.
Фитопатогенни бактерии - Erwinia
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Фитопатогенни бактерии - Erwinia, бактерийно гниене по кръстоцветните, зеле.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Фитопатогенни бактерии - Erwinia, бактерийно гниене по лука, лук.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Фитопатогенни бактерии - Erwinia, бактерийно гниене по ткани.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Фитопатогенни бактерии - Erwinia, бактерийно гниене по картофи.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Фитопатогенни бактерии - Erwinia, бактерийно гниене по царевица.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Фитопатогенни бактерии, бактерийно петносване по праскова.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Фитопатогенни бактерии, бактерийно петносване по пипера.

Биопродукти "AgroBioStim"

УКРЕПВА ИМУННАТА СИСТЕМА НА РАСТЕНИЯТА И ЧУВСТВИТЕЛНО

ПОДТИСКА ПОЯВАТА НА ГЪБНИ И БАКТЕРИАЛНИ БОЛЕСТИ!