АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

БАКТЕРИЙНИ БОЛЕСТИ

 

БАКТЕРИЙНО УВЯХВАНЕ

(Corinebacterium)

    Бактерийно увяхване – бактерийна болест по растенията, при която причинителят се развива в проводящата система (най-често в ксилема). Предизвиква увяхване на отделни органи или на цялото растение. Бактерийно увяхване се среща по доматите и тютюна, по люцерната, по мака, по фасула и др. Бактерийно увяхване по доматите, слънчогледа, тютюна и над 30 вида други растения.

 

Бактерийно увяхване по доматите (Pseudomonas solanacearum).

Бактерийно увяхване по слънчогледа (Pseudomonas solanacearum).

Бактерийно увяхване по тютюна (Pseudomonas solanacearum).

Бактерийно увяхване по люцерната (Corynebacterium insidiosum).

Бактерийно увяхване по мака (Erwinia papaveri).

Бактерийно увяхване по фасула (Corynebacterium flaccumfaciens).

БАКТЕРИЙНО УВЯХВАНЕ ПО ДОМАТИТЕ

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от бактерията Pseudomonas solanacearum, която прониква през рани. Инкубационен период е 3 дни. Развива се при оптимална температура 36оС. Разпада се на раси, които имат различни гостоприемници. В хранителна среда бактерията губи вирулентността си бързо, но в почвата се запазва дълги години. Разпространява се чрез болните картофени клубени, разсада, растителни остатъци, почвообработващите оръдия и течащите води.

    Опасна болест за райони с топъл и влажен климат, особено при бедни на азот почви.

    ПРИЗНАЦИ. Растенията увяхват и имат хлоротичен вид. Понякога най-долните листа окапват, растението внезапно увяхва и загива. По стъблата им се образуват зачатъци (подобни на брадавички) от въздушни корени. При прерязване на стъблото дървесината е бледожълта до жълто-кафява, в някои случаи със загниване на сърцевината. Ако се постави отрязоното стъбло във вода, потича бяла млечна течност от единия му край. Плодовете на заразените растения добиват млечнобял цвят, при леко раздрусване на стъблото бързо окапват.

    БОРБА. Агротехнически метод. Отглеждане на устойчиви сортове. Обеззаразяване на семената с Растежен стимулатор «СТАРТ». Използуване на здрав разсад третиран с Растежен стимулатор «ФИДАНКА». Листно и почвено подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» повишава устойчивостта към бактерийни болести и намалява стресовите реакции на растенията.

 

 

БАКТЕРИЙНО УВЯХВАНЕ ПО СЛЪНЧОГЛЕД

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от бактерията Pseudomgnas solanacearum.

    ПРИЗНАЦИ. Предизвиква увяхване и полягане на растенията. При пререз признаците са като при доматите.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с Растежен стимулатор «СЛЪНЧОГЛЕД». Листно подхранване с «ОМ ТОР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД» повишава устойчивостта към бактерийни болести и намалява стресовите реакции на растенията.

 

 

БАКТЕРИЙНО УВЯХВАНЕ ПО ТЮТЮНА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от бактерията Pseudomonas solanacearum.

 

    ПРИЗНАЦИ. Увяхването започва от долните листа. Листата и растенията увяхват и загиват. Дървесината става жълта до оранжева, с жълт до сивобял ексудат.

 

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с Растежен стимулатор «СТАРТ». Използуване на здрав разсад третиран с Растежен стимулатор «ФИДАНКА». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

БАКТЕРИЙНО УВЯХВАНЕ ПО ЛЮЦЕРНАТА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Corynebacterium insidiosum.

    ПРИЗНАЦИ. Растенията са с подтиснат растеж, жълтеят и увяхват. Кореновата система при пререз е кафява и загнила. Селекционирани са устойчиви сортове люцерна.

    БОРБА. Агротехнически метод. Отглеждане на устойчиви сортове. Обеззаразяване на семената с Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» или с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

 

БАКТЕРИЙНО УВЯХВАНЕ ПО МАКА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Erwinia papaveri. Бактерията се запазва в семената и заразените растителните остатъци.

    ПРИЗНАЦИ. Болестта се проявява под 2 форми: системна и локална. Системната форма не е типично Бактерийно увяхване. Изразява се като зеленикаво-кафяво загниване в основата на стъблото, което бързо се развива нагоре и обхваща разклоненията. Локалната форма се проявява като сиво-зелени до зелено-кафяви петна по листата и кутийките.

    БОРБА. Агротехнически метод. Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» повишава устойчивостта към бактерийни болести и намалява стресовите реакции на растенията.

 

 

БАКТЕРИЙНО УВЯХВАНЕ ПО ФАСУЛА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Corynebacterium flaccumfaciens. Бактерията прониква през рани, а чрез проводящата система преминава и в семената, като се запазва в тях до 25 г. (в почвата – до 2 г.). инкубационен период е над 5 дни. Оптимална температура за развитието – от 16 до 28оС. Бактерията е устойчива на изсушаване, слънчева светлина и замразване.

    ПРИЗНАЦИ. Проявява се с общо изоставане в развитието на растенията, завяхване и изсъхване.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семената с Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания и намалява стресовите реакции.

 

 

БАКТЕРИЙНО ИЗСЪХВАНЕ

(Corynebacterium michiganense)

 

    Бактерийно изсъхване по доматите – бактерийна болест по надземните части на доматите.

    ПРИЧИНИТЕЛ. Corynebacterium michiganense, се запазва в семената до 3 години, а в растителните остатъци до следваща година. Напада и други видове от сем. Картофови. Разпространява се със заразени семена или пресни наранявания на стъблото. Развива се при оптимална температура 28оС, а загива при 47оС. Инкубационен период е от 12 до 20 дни.

    Открити са 2 бактериофага на бактерията. Разпространена е навсякъде. Проявява се под 2 форми: системна и локална.

    ПРИЗНАЦИ. При системната форма външно се забелязва увяхване на част от листните петуре, на цели листа или по цялото растение, което по-късно изсъхва. Късно заразените растения изостават в растежа си и пожълтяват. Плодовете на болните растения са дребни, мозаично прошарени (птиче око) и при стръскване окапват. Проводящите съдове са жълто-кафяви, кората на стъблото се бели лесно и ликовата тъкан е кафява.

   При локалната форма листата и стъблата са осеяни с дребни ръждиви петна. По нарастващите плодовете петната са пришковидни, бели с тъмен център.

    БОРБА. Агротехнически метод. Отглеждане на устойчиви сортове. Обеззаразяване на семената с Растежен стимулатор «СТАРТ». Използуване на здрав разсад третиран с Растежен стимулатор «ФИДАНКА». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» и почвено подхранване с Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» предпазва растенията от заболявания и стресовите реакции.

 

Литература:

1. Българска селскостопанска енциклопедия.

2. И. Тафраджийски, А. Попов, С. Каров, Б. Наков. Фитопатология. София 1991 г.

3. Б. Наков, А. Попов, С. Каров, Г. Нешев. Специална фитопатология. София 1999 г.

4. В. Малинов. Производство на зеленчукови култури. Василина 2005-2006 гг.

Бактерия – Pseudomonas.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Бактерия - Pseudomonas, бактерийно увяхване по доматите, домат.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Бактерия - Pseudomonas, бактерийно увяхване по тютюна, тютюн.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Бактерия - Pseudomonas, бактерийно изсъхване по домати, домат.

Биопродукти "AgroBioStim"

УКРЕПВА ИМУННАТА СИСТЕМА НА РАСТЕНИЯТА И ЧУВСТВИТЕЛНО

ПОДТИСКА ПОЯВАТА НА ГЪБНИ И БАКТЕРИАЛНИ БОЛЕСТИ!