АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

БАКТЕРИЙНИ БОЛЕСТИ

 

БАКТЕРИОЗА

(Pseudomonas)

 

    Бактериоза (грц.) – синоним на бактерийни болести по растения. Терминът се използува и като название на някои бактерийни болести, за които други названия не са добили гражданственост.

 

    СИМПТОМИ И ПРИЧИНИТЕЛ. Бактериоза по зърната на царевица. По зърната от горната половина на кочана (в млечна или восъчна зрелост) се образуват вдлъбнати сиви, по-късно кафяви петна, причинени от Bacillus pumilus. Предизвиква гниене и на картофите, памуковите кутийки и тиквичките.

 

    Базална бактериоза по пшеницата и ечемика. Разпростронена е навсякъде. При засяване на заразено семе една част не покълнва; по покълналата се явява червено-кафяво загниване и загиване на пониците. Някои болни растения продължават развитието си, но остават ниски. По листата се появяват дребни, елипсовидни, разрастващи се жълтеникави петна. По плнвите се образуват кафеникави петна. До млечна зрелост заразата преминава и по зърното. То остава недоразвито с напетнена основна зародишна част.

 

    Причинява се от Pseudomonas atrofaciens, която су пренася със заразените семена. Умерено хладното и влажното време благоприятствуват за развитието на болестта. Оптимални температури за развитие от 24 до 28оС.

 

    Бактериоза по овеса (бактериен пригор). Проявява се под 2 форми. При първата форма се явяват червеникаво-кафяви елипсовидни петна с по-светъл център и кафяви линии и ленти главното по листата; при втората – полупрозрачни канелени ленти по дължината на листата, стъблата и др. Причинява се от Pseudomonas coronofaciens, няма спори. Изисква оптимална температура 22оС и хладно време с превалявания. Инкубационен период от 2 до 5 дни. Заразата се запазва в семената.

 

Базална бактериоза по пшеницата - Pseudomonas syringae pv atrofaciens.

Бактериоза по памука (бактериен пригор) - Xanthomonas malvacearum.

Бактериоза по конопа (бактериен пригор) - Pseudomonas cannabina.

Бактериоза по граха (бактериен пригор) - Pseudomonas pisi.

Бактериоза по соята (бактериен пригор) - Pseudomonas glyci.

Бактериоза по бамята (бактериен пригор) - Pseudomonas hibisci.

Бактериоза по зелето - Xanthomonas campestrim.

Бактериоза по цветното зеле - Pseudomonas maculicola.

Бактериоза по салата (бактериен пригор) - Xanthomonas vitians.

Бактериоза по сусама (черно гниене, бактерийно гниене) - Pseudomonas sesami.

Бактериоза по ягодата - Xanthomonas fragariae.

Бактериоза по черницата - Pseudomonas mori.

Бактериоза по ореха (бактериен пригор) - Xanthomonas juglandis.

БАЗАЛНА БАКТЕРИОЗА ПО ПШЕНИЦАТА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Pseudomonas syringae pv atrofaciens. Бактерията е громоотрицателна, късопръчковидна със заоблени краища, неспорообразуваща. Развива се в тампературни граници от 2 до 37оС, има термална точка за инактивация 48-49оС. Бактерията се пренася чрез заразените семена, откъдето преминава след това в останалите органи. В остатъците се запазва до тяхното разлагане.

    ПРИЗНАЦИ. Патогенът напада всички органи на гостоприемника през цялата вегетация на неговото развитие. Проявите могат да се отнеса към три главни групи: кореново и стъблено гниене, петнистост по листата, стъблото и класа и деформация на класа със стерилност или образуване на спарушено зърно. Най-напред болестта се появява върху младите растения, получени от заразени зърна. Корените след образуването им покафеняват и частично или напълно загиват. При силно нападение по стъблените възли се наблюдава по напетняване, което по-късно може да обхване цялото стъбло и да причини загиване на болното растение. По листата появява воднисти петна, които се разрастват, пожълтяват и изсъхват. Класовете често са деформирани, тънки и слабо развити. Болестта е разпространена навсякъде, където се отглежда пшеницата, развива масово при умерено хладно и влажно време, през фаза изкласяване. Освен пшеницата, бактерията напада също така ръжта м по-слабо ечемика и овеса.

    БОРБА. Агротехнически метод. Отглеждане на устойчиви сортове. Обеззаразяване на семена с фунгициди и Растежен стимулатор «ЖИТНИ КУЛТУРИ». Листно подхранване с «ОМ ТОРОВЕ ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК» предпазва растенията от заболявания.

 

БАКТЕРИОЗА ПО ПАМУКА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Xanthomonas campestris pv malvacearum – оптимални температури от 25 до 30оС. Чувствителна на слънчевите лъчи. Бактерията прониква в растителните тъкани през устицата и рани. Това е един тясно специализиран фитопатоген нападащ само памука. Развива се между клетките, рузрушава ги и образува каверни, изпълнени с бактериен ексудат, който изтича на бледожълти капки. Инкубационен период е 4 дни при температура 30-35оС.

    ПРИЗНАЦИ. Много опасна болест. Най-разпространената болест по памука и има важно икономическо значение, загубите често достигат 30 и повече процента. Проявява се с непокълнване на семената, загиване на кълновете, загниване на основата на пониците, воднисти петна по семеделите, листата и кутийките, надлъжни кафяви петна по клонките и стъблата. При засяване на болно семе прорежда посева, намалява добива и влошава качеството на влакното. Създадени са високоустойчиви и имунни сортове памук.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семена с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Пръскане с медни препарати или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 50-60 мл/дка. Листно подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» или с «ЕКОТОРОВЕ» до 60% предпазва растения от заболявания.

 

БАКТЕРИОЗА ПО КОНОПА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Pseudomonas cannabina. Тя е грамотрицателна, подвижна с капсула, развива бели, целокрайни колонии. Бактерията се запазва със семената и остатъците. По-масово се развива при хладно и влажно време.

    ПРИЗНАЦИ. Когато се засее болно семе, по младия кълн се развива гниене и причинява неговото отмиране. Боктерията образува дребни воднисти до червеникави кафяви петна по листата. По стъблата надлъжни оловно-зелени петна. По-късно напукване и раковини по стъблата. При благоприятни условия се напетняват и цветните органи, включително семенната кутийка и семената.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семена с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». При по-масово развитие на болестта, посевите да се пръскат с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 50-60 мл/дка, или други медсъдържащи средства. Листно подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» или с «ЕКОТОРОВЕ» до 60% предпазва растенията от заболявания.

 

БАКТЕРИОЗА ПО ГРАХА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Pseudomonas syringae pv pisi. Оптимални условия за развитие на болестта се създават при чести превалявания, наличие на роса и температура 25 - 28оС. Предизвиква и трахеобактериоза. Заразата се запазва в семената и растителни остатъци. Заразява прз устицата, рани и със семето през проводящите съдове. При естествени условия се разпространява и с граховия бръмбар.

    ПРИЗНАЦИ. Когато се използват заразени семена за посев, една част от тях не покълнват, а по семеделите на останалите се явяват воднистозелени, а по-късно многобройни, ръждивочервени петна. По всички надземни части на растението се образуват воднисти петна, които стават бледозеленикаво-кафяви. Когато болестта засегне бобовете, заразата преминава и по семената. По тях личат воднистозелени петна. По заразените части бактерията отделя ексудат. Освен граха бактерията напада и фия.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семена с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» или с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растения от заболявания. При поява на петната се третира с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 50-60 мл/дка или други медни средства.

 

БАКТЕРИОЗА ПО СОЯТА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Pseudomonas syringae pv glycinea. Изисква топло и дъждовно време. Оптимална температура около 25оС. Запазва се в растителни остатъци и семената. Прониква през устицата и се развива в паренхимните тъкани.

    ПРИЗНАЦИ. Една от най-опасните болести за соята. Болестта се развива през цялата вегетация по всички надземни органи. Проявява се като светлокафяви до тъмнокафяви петна по всички надземни части на растението. При засягане на вегетационния връх младите растения загиват. При силно развитие на болестта, повредите се сливат и обхващат по-голяма част от петурата, вследствие на която се наблюдават пригори, разкъсване на листата и листопад. По бобовите повреди са под форма на воднистозелени до тъмнокафяви петна. В тях се образуват деформирани и носещи повърхностна или вътрешна зараза семена, с кафяви петна по семенната обвивка.

    БОРБА. Агротехнически метод. Внедряване на устойчиви сортове, използване на здраво семе. Обеззаразяване на семена с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» или с «ЕКОТОРОВЕ» до 60-70% предпазва растения от заболявания. Пръскане на посевите с медни или цинебни средства като с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 50-60 мл/дка или с «ЦИНКОВ ХУМАТ» (при отглеждане на карбонатни почви), във фаза 3-4 лист, в доза 80 мл/дка.

 

БАКТЕРИОЗА ПО БАМЯТА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Pseudomonas hibisci. Изисква умерено топло време с провалявания. Загива при 45оС. Запазва се в заразените семена и с растителните остатъци.

    ПРИЗНАЦИ. По листата се появяват дребни, ъгловати воднисти петна. По-късно петната стават тъмнокафяви, а листата жълтеят и изсъхват. Воднисти петна се образуват и по семеделите. Семената са дребни, тъмни и непокълнват.

    БОРБА. Агротехнически метод. Използване на здрави семена или обеззаразени с антибиотици и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» или с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растения от заболявания. Пръскане на растенията с медсъдържащи средства или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 50-60 мл/дка.

 

БАКТЕРИОЗА ПО ЗЕЛЕТО

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Xanthomonas campestrim. Бактерията се запазва в семената на кръстоцветните до 3 години, в растителните остатъци и в оставените за семената растения от главесто зеле. Разпространява се чрез дъжд или насекоми. Развива се при температура 5-39оС и влага 50%.

    ПРИЗНАЦИ. Болестта е повсеместно разпространена и напада всички видове от род Brassica, но най-често главестото и цветното зеле. При заразени семена голяма част от тях не покълват, или младите кълнове изгниват. При други по котиледоните се наблюдава просветляване и вегетационния връх загива. Заразените растения се депресират, не образуват глави, понякога загиват.

    При напречен разрез на лист или стъбло се забелязва, че изтича бактериен ексудат. По листата се наблюдават хлоротични петна, а по цвета мокро гниене.

    БОРБА. Агротехнически метод. Да се провеждат основно профилактични мероприятия и се произвежда разсад в чисти или обеззаразени почви. Обеззаразяване на семена с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно и почвено подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» или с «ЕКОТОРОВЕ» до 60% предпазва растения от заболявания. При поява на петната се третира с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка или други медни средства.

 

БАКТЕРИОЗА ПО ЦВЕТНОТО ЗЕЛЕ

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Pseudomonas syringae pv maculicola. Инкубационен   период е от 3 до 6 дни. Изисква хладно, влажно време и температура от 0 до 29оС. Заразява през устицата и през рани. Гостоприемници са зеле, ряпа, репица и рапица. Масово се развива при наличие на механични повреди и при недостиг на микроелемента бор.

    ПРИЗНАЦИ. Болестта развива две форми: СИСТЕМНА. Явява се, когато се използват заразени семена. Бактерията прониква в проводящите съдове, разрушава ги и младите растения загиват или имат потиснато развитие. ЛОКАЛНА. По петурата се формират дребни некротични петна. Отначало те са с воднист цвят, по-късно стават кафяви до черни. Когато петната са многобройни, причиняват преждевремен листопад. При благоприятни условия през тях проникват вторични микроорганизми, които причиняват мокро гниене.

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семена с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» до 60% предпазва растения от заболявания. При поява на петната се третира с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка или други медни средства.

 

БАКТЕРИОЗА ПО САЛАТА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Xanthomonas campestris pv vitians. Развива се при температура от 0 до 35оС, оптимално при 26оС. Бактерията се запазва в почвата и тора. Заразява през рани и се разпространява паренхиматозно и по дървесинните цеви. Напада отслабени растения. Развива се при хладно и влажно време.

    ПРИЗНАЦИ. Напада всички зелени органи. Растенията имат хлоротичен вид. Проявява се като петна в основата на листа, гниене на стъблото и корените. По листата се образуват от начало морки, а по-късно светлокафяви петна. Когато са многобройни, причиняват жълтеене и пригори. При главестата салата не се образуват глави.

 

    БОРБА. Агротехнически метод. Обеззаразяване на семена с фунгициди и Растежен стимулатор «СТАРТ». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» до 60% предпазва растения от заболявания.

 

БАКТЕРИОЗА ПО СУСАМА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Pseudomonas sesamii. Оптимална температура около 29оС. Инкубационен период е 6-7 дни. Изисква висока влажност. Заразява през устицата и се разпространява в паренхима и проводящите съдове – системно. Заразата се запазва в семената и растителни остатъци. Масово се развива при използване на заразено семе, чести валежи и особено при отглеждане на чувствителни сортове.

    ПРИЗНАЦИ. Най-вредоносно заболяване по сусам, особено в дъждовни години. При използване на заразено семе по пониците се образуват дребни, закръглени воднисти петна, които водят до тяхното загиване. По листата и кутийките се образуват кафяви петна, които по корените и стъблата имат формата на ленти. Често се наблюдава черно гниене в основата на растенията. По кутийките петната са дребни, отначало воднисти, а по-късно тъмнокафяви. При по-късна поява се наблюдават мазни петна по семенната обвивка.

    БОРБА. Поддържане на висока агротехника и внедряване на устойчиви сортове. Обеззаразяване на семена с фунгициди и Растежен стимулатор «СЛЪНЧОГЛЕД». Листно подхранване с «ЕКОТОРОВЕ» до 60% предпазва растения от заболявания. През вегетацията при наличие на бактериоза, посевът може да се пръска с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка или други медсъдържащи средства.

 

БАКТЕРИОЗА ПО ЯГОДА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Xanthomonas fragariae. Запазва се в окапалите листа, откъдето извършва първични заразявания. Масово се развива при температура 20оС и наличие на вода. В растението прониква през рани и чрез естествените отвори.

    ПРИЗНАЦИ. По листата се образуват отначало воднистосиви петна, които се удължават, остават ъгловати, отстрани ограничени с тесен венец. По-късно петната покафеняват, некротират, като отстрани се запазва хлоротична ивица. Петносване се наблюдава по жилките, цветните органи и много рядко по плода.

    БОРБА. Агротехнически метод. Пръскане с медсъдържащи средства или с «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка, до ограничаване на развитието на болестта. Подхранване през вегетацията с «ЕКОТОРОВЕ» до 60-70% предпазва растения от заболявания.

 

БАКТЕРИОЗА ПО ЧЕРНИЦАТА

 

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Pseudomonas mori. Развива се от 1 до 31оС. Прониква през рани. Инкубационен период е от 2 до 6 дни, при вдървесинените части около 20 дни. Патогенът разрушава междуклетъчните пространства и образува празнини, които изпълва с ексудат. Бактерията зимува по нападнатите дървесинни части. Благоприятствува се от напояването, едностранчивото азотно торене и силната резитба. Не се пренася със семената. В почвата бързо загива и затова не се запазва с окапалите листа.

    ПРИЗНАЦИ. Проявява се под 2 форми: системна и локална. Системна форма засяга жилките по листата, леторастите и клоните. Образуват се кайфви некротични линии и надлъжни раковинни повреди. Болната кора се напуква и от раните изтича бактериен ексудат. По-късно върховете покафеняват, некротират и изсъхват. По старите клони повредите се разрастват, кората се обелва и се откриват едри раковини. Силно поразените леторасти изсъхват. Локална форма засяга листата и върховете на леторастите. Образуват се дребни кафяви петна. Когато петната са многобройни, листата жълтеят и окапват. Чрез листната дръжка патогенът преминава по леторастите. По тях се развиват дребни, тъмни, вдъбнати петна със светла зона по края. Върху болната тъкан се отлага бактериен ексудат.

    БОРБА. Агротехнически метод. Създаване на нови насаждения на изолирани места със здрав посадъчен материал, резитба на болните леторасти, обеззаразяване на инструментите. Зимно третиране на растенията с с 1-2% разтвор на «МЕДЕН ХУМАТ» и през вегетацията (след изхранване на бубите), до ограничаване на развитието на болестта. Подхранване през вегетацията с «ЕКОТОРОВЕ» предпазва растенията от заболявания.

 

БАКТЕРИОЗА ПО ОРЕХА

    ПРИЧИНИТЕЛ. Причинява се от Xanthomonas juglandis. Напада и леската. Презимува в реси, леторасти и пъпки. Напролет по тези части се образува бактериален ексудат. Чрез прашеца по време на цъфтежа се заразява близалцето, а оттам завръза. Благоприятни условия за развитието на болестта са влажното и хладно време през периода на цъфтежа и след него. Оптималната температура за развитието на бактерията е 21-32оС. Инкубационният период е около 3 седмици.

    ПРИЗНАЦИ. По листата са познати две форми – текуща некроза и локално напетняване. Текущата некроза (дифузна) се проявява по младите, нарастващи листа като почерняване на главния нерв и страничните разклонения. Листата се деформират и изсъхват. През дръжката на листа, заразата може да достигне летораста, който увяхва и изсъхва. Локалната форма се проявява по старите листа като дребни, тъмнокафяви до черни петънца с мазен изглед и светъл ореол отстрани. Младите леторасти почерняват и изсъхват, а по застаряващите се образуват черни, мазни, лекохлътнали, надлъжни или пръстеновидни петна. Ресата и младите плодчета почерняват и загиват. Некрозата може да обхване само зелената обвивка или да премине в още меката черупка и ядката. Бактериозата по ореха е разпространена масово в промишлените насаждения и показва тенденция за нарастващо икономическо значение.

    БОРБА. Агротехнически метод. Отглеждане на устойчиви и слабо чувствителни сортове, производство на здрав посадъчен материал, изрязване на заразените клонки. При поява на петната се пръска с «МЕДЕН ХУМАТ», два пъти преди цъфтеж и 1-2 пъти след цъфтеж, с разтвор 250 мл/100 л вода, с 400-500 мл работен разтвор/дърво. Подхранване с «ОМ ТОРОВЕ».

 

    Литература:

1. Българска селскостопанска енциклопедия.

2. И. Тафраджийски, А. Попов, С. Каров, Б. Наков. Фитопатология. София 1991 г.

3. Б. Наков, А. Попов, С. Каров, Г. Нешев. Специална фитопатология. София 1999 г.

4. В. Малинов. Производство на зеленчукови култури. Василина 2005-2006 гг.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, Бактерия - Pseudomonas atrofaciens, бактериоза по памука.
Бактерия - Pseudomonas atrofaciens.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Бактерия - Pseudomonas atrofaciens.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, Бактерия - Pseudomonas atrofaciens, бактериоза по зеле.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, Бактерия - Pseudomonas atrofaciens, бактериоза по салата.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, Бактерия - Pseudomonas atrofaciens, бактериоза по ореха.

Биопродукти "AgroBioStim"

УКРЕПВА ИМУННАТА СИСТЕМА НА РАСТЕНИЯТА И ЧУВСТВИТЕЛНО

ПОДТИСКА ПОЯВАТА НА ГЪБНИ И БАКТЕРИАЛНИ БОЛЕСТИ!