АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

  Компания «АгроБиоСтим» ООД постоянно развива собствена дилърска мрежа, успешно работеща в България и предлага сътрудничество в областта на налагането на пазара на биопрепарати, органични и органо-минерални торове и перспективни биотехнологии за селското стопанство.

 

  Възможности за сътрудничество:

  • Доставка на биопрепарати, органични и органо-минерални торове за нуждите на селскостопанското производство.
  • Методическа помощ при внедряването и прилагането на методите на биологична корекция, извънкоренова обработка на културни растения, почвено внасяне, третиране на семена, компостиране, вермикомпостиране и други практики с прилагане на хуминови биопродукти в селскостопанското производство, парковото и горско стопанство и ландшафтната архитектура.

 

  Други форми на сътрудничество:

  • Консултации в областта на органичното земеделие.
  • Възможност за сътрудничество в областта на внедряване и разпространяване на продукцията.
  • Внос-износ.

 

  Разумната ценова политика на компанията, позволява нашите продукти до са достъпни и да се прилагат от хора със средни финансови възможности.

 

  Компания «АгроБиоСтим» ООД предлага сотрудничество на всички интересуващи се чиято деиност е свързана с нови биотехнологични методи на земеделие. Ние бихме желали да бъдем партньори с нашите клиенти, затова фирмената ни политика е построена на принципите на откритост, искреност и желание за бъдеща съвместна работа.

 

 

Управител: Денис Малков.
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

  Компания «АгроБиоСтим» ООД е основана през 2006 година. Основни приоритети са изучаване и разработване на перспективни биотехнологични методи с цел внедряване в селското стопанство. Популяризация и разпространение на сортови семена, биопрепарати, органични и органо-минерални торове за нуждите на органичното и конвенционалното земеделие. Понастоящем компания «АгроБиоСтим» ООД се явява динамично развивающа се компания. Най-важните принципи в работата на фирмата са индивидуален подход и создаване на максимално изгодни условия за клиентите.

 

  Основни направления на дейността:

  • внедряване на съществуващи разработки в съвременните технологии на отглеждане на селскостопанските култури;
  • изледване и разширяване областта на приложение на хуминовите биопрепарати в селското и горско стопанство;
  • приложение на хуминовите биопрепарати в мелиоративните и рекултивациони технологии;
  • промишлени изпитания на хуминовите биопрепарати, органични и органо-минерални торове.

Компания "АгроБиоСтим" ООД ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!